Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ
Hướng dẫn xem soi cầu loto

Biên ngày soi cầu:

Open Calendar

Số ngày cầu chạy:

Chọn miền:

Miền bắc Miền Trung Miền Nam

Chọn tỉnh:

Soi cầu tính đến ngày 23/03/2018
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Đầu 0 04 07 08
Đầu 1 12 16
Đầu 2 20 21 22 24 25 26 28 29
Đầu 3 30 32 34 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 49
Đầu 5 50 51 57 59
Đầu 6 61 63 64 69
Đầu 7 71 72 75 79
Đầu 8 82 83 86 87 88
Đầu 9 91 92 97
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 04 xuất hiện 1 lần

Cặp số 07 xuất hiện 1 lần

Cặp số 08 xuất hiện 2 lần

Cặp số 09 xuất hiện 2 lần

Cặp số 12 xuất hiện 1 lần

Cặp số 16 xuất hiện 1 lần

Cặp số 20 xuất hiện 3 lần

Cặp số 21 xuất hiện 6 lần

Cặp số 22 xuất hiện 1 lần

Cặp số 24 xuất hiện 1 lần

Cặp số 25 xuất hiện 1 lần

Cặp số 26 xuất hiện 1 lần

Cặp số 28 xuất hiện 2 lần

Cặp số 29 xuất hiện 4 lần

Cặp số 30 xuất hiện 2 lần

Cặp số 32 xuất hiện 2 lần

Cặp số 34 xuất hiện 1 lần

Cặp số 36 xuất hiện 1 lần

Cặp số 37 xuất hiện 2 lần

Cặp số 38 xuất hiện 1 lần

Cặp số 39 xuất hiện 2 lần

Cặp số 40 xuất hiện 1 lần

Cặp số 41 xuất hiện 1 lần

Cặp số 49 xuất hiện 1 lần

Cặp số 50 xuất hiện 2 lần

Cặp số 51 xuất hiện 1 lần

Cặp số 57 xuất hiện 1 lần

Cặp số 59 xuất hiện 1 lần

Cặp số 61 xuất hiện 2 lần

Cặp số 63 xuất hiện 1 lần

Cặp số 64 xuất hiện 4 lần

Cặp số 69 xuất hiện 1 lần

Cặp số 71 xuất hiện 5 lần

Cặp số 72 xuất hiện 1 lần

Cặp số 75 xuất hiện 1 lần

Cặp số 79 xuất hiện 1 lần

Cặp số 82 xuất hiện 1 lần

Cặp số 83 xuất hiện 1 lần

Cặp số 86 xuất hiện 1 lần

Cặp số 87 xuất hiện 1 lần

Cặp số 88 xuất hiện 1 lần

Cặp số 91 xuất hiện 1 lần

Cặp số 92 xuất hiện 2 lần

Cặp số 97 xuất hiện 2 lần