Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ
Hướng dẫn xem soi cầu loto

Biên ngày soi cầu:

Open Calendar

Số ngày cầu chạy:

Chọn miền:

Miền bắc Miền Trung Miền Nam

Chọn tỉnh:

Soi cầu tính đến ngày 17/01/2018
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Đầu 0
Đầu 1 12 13 14 17 18 19
Đầu 2 20 22 23 25 27
Đầu 3 30 32 35
Đầu 4 42 43 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 52 53 56 57 59
Đầu 6 60 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 73 74 75 77 79
Đầu 8 81 82 84 88
Đầu 9 90 91 93 95 98 99
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 12 xuất hiện 1 lần

Cặp số 13 xuất hiện 3 lần

Cặp số 14 xuất hiện 1 lần

Cặp số 17 xuất hiện 3 lần

Cặp số 18 xuất hiện 1 lần

Cặp số 19 xuất hiện 1 lần

Cặp số 20 xuất hiện 2 lần

Cặp số 22 xuất hiện 1 lần

Cặp số 23 xuất hiện 1 lần

Cặp số 25 xuất hiện 1 lần

Cặp số 27 xuất hiện 1 lần

Cặp số 30 xuất hiện 1 lần

Cặp số 32 xuất hiện 2 lần

Cặp số 35 xuất hiện 2 lần

Cặp số 42 xuất hiện 1 lần

Cặp số 43 xuất hiện 1 lần

Cặp số 45 xuất hiện 1 lần

Cặp số 46 xuất hiện 1 lần

Cặp số 47 xuất hiện 1 lần

Cặp số 48 xuất hiện 1 lần

Cặp số 49 xuất hiện 1 lần

Cặp số 50 xuất hiện 3 lần

Cặp số 52 xuất hiện 1 lần

Cặp số 53 xuất hiện 1 lần

Cặp số 56 xuất hiện 1 lần

Cặp số 57 xuất hiện 1 lần

Cặp số 59 xuất hiện 1 lần

Cặp số 60 xuất hiện 3 lần

Cặp số 62 xuất hiện 2 lần

Cặp số 63 xuất hiện 3 lần

Cặp số 64 xuất hiện 2 lần

Cặp số 65 xuất hiện 4 lần

Cặp số 66 xuất hiện 1 lần

Cặp số 67 xuất hiện 4 lần

Cặp số 68 xuất hiện 1 lần

Cặp số 69 xuất hiện 1 lần

Cặp số 70 xuất hiện 2 lần

Cặp số 73 xuất hiện 1 lần

Cặp số 74 xuất hiện 1 lần

Cặp số 75 xuất hiện 1 lần

Cặp số 77 xuất hiện 1 lần

Cặp số 79 xuất hiện 1 lần

Cặp số 81 xuất hiện 1 lần

Cặp số 82 xuất hiện 2 lần

Cặp số 84 xuất hiện 2 lần

Cặp số 88 xuất hiện 1 lần

Cặp số 90 xuất hiện 1 lần

Cặp số 91 xuất hiện 1 lần

Cặp số 93 xuất hiện 1 lần

Cặp số 95 xuất hiện 1 lần

Cặp số 98 xuất hiện 1 lần