Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ
Hướng dẫn xem soi cầu loto

Biên ngày soi cầu:

Open Calendar

Số ngày cầu chạy:

Chọn miền:

Miền bắc Miền Trung Miền Nam

Chọn tỉnh:

Soi cầu tính đến ngày 21/04/2019
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Đầu 0 01 02 06 08
Đầu 1 11 18 19
Đầu 2
Đầu 3 30 31 32 35 36 38 39
Đầu 4 41 42 46 47 48
Đầu 5 51 54 55
Đầu 6 68
Đầu 7 70 72 76 77 78
Đầu 8 80 81 86 88 89
Đầu 9 90 92 93 94 96 98
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 01 xuất hiện 1 lần

Cặp số 02 xuất hiện 2 lần

Cặp số 06 xuất hiện 1 lần

Cặp số 08 xuất hiện 1 lần

Cặp số 09 xuất hiện 1 lần

Cặp số 11 xuất hiện 1 lần

Cặp số 18 xuất hiện 2 lần

Cặp số 19 xuất hiện 1 lần

Cặp số 30 xuất hiện 1 lần

Cặp số 31 xuất hiện 2 lần

Cặp số 32 xuất hiện 2 lần

Cặp số 35 xuất hiện 2 lần

Cặp số 36 xuất hiện 3 lần

Cặp số 38 xuất hiện 1 lần

Cặp số 39 xuất hiện 1 lần

Cặp số 41 xuất hiện 1 lần

Cặp số 42 xuất hiện 1 lần

Cặp số 46 xuất hiện 1 lần

Cặp số 47 xuất hiện 1 lần

Cặp số 48 xuất hiện 1 lần

Cặp số 51 xuất hiện 2 lần

Cặp số 54 xuất hiện 1 lần

Cặp số 55 xuất hiện 2 lần

Cặp số 68 xuất hiện 1 lần

Cặp số 70 xuất hiện 2 lần

Cặp số 72 xuất hiện 1 lần

Cặp số 76 xuất hiện 1 lần

Cặp số 77 xuất hiện 1 lần

Cặp số 78 xuất hiện 3 lần

Cặp số 80 xuất hiện 1 lần

Cặp số 81 xuất hiện 2 lần

Cặp số 86 xuất hiện 1 lần

Cặp số 88 xuất hiện 1 lần

Cặp số 89 xuất hiện 1 lần

Cặp số 90 xuất hiện 1 lần

Cặp số 92 xuất hiện 2 lần

Cặp số 93 xuất hiện 1 lần

Cặp số 94 xuất hiện 1 lần

Cặp số 96 xuất hiện 2 lần

Cặp số 98 xuất hiện 2 lần