Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ
Hướng dẫn xem soi cầu loto

Biên ngày soi cầu:

Open Calendar

Số ngày cầu chạy:

Chọn miền:

Miền bắc Miền Trung Miền Nam

Chọn tỉnh:

Soi cầu tính đến ngày 17/08/2018
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Đầu 0 00 02 04 05 06 07
Đầu 1 13
Đầu 2 21 24 25 28
Đầu 3 31 36 37
Đầu 4 41 43 44 45 47 48
Đầu 5 55 58
Đầu 6 60 64 65 66 67 68
Đầu 7 71 72 74 75 78
Đầu 8 82 83 84 85 86 87 88
Đầu 9 91 94 95 96
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 00 xuất hiện 1 lần

Cặp số 02 xuất hiện 1 lần

Cặp số 04 xuất hiện 2 lần

Cặp số 05 xuất hiện 2 lần

Cặp số 06 xuất hiện 1 lần

Cặp số 07 xuất hiện 1 lần

Cặp số 13 xuất hiện 1 lần

Cặp số 21 xuất hiện 1 lần

Cặp số 24 xuất hiện 2 lần

Cặp số 25 xuất hiện 1 lần

Cặp số 28 xuất hiện 2 lần

Cặp số 31 xuất hiện 1 lần

Cặp số 36 xuất hiện 1 lần

Cặp số 37 xuất hiện 1 lần

Cặp số 41 xuất hiện 1 lần

Cặp số 43 xuất hiện 1 lần

Cặp số 44 xuất hiện 3 lần

Cặp số 45 xuất hiện 1 lần

Cặp số 47 xuất hiện 1 lần

Cặp số 48 xuất hiện 2 lần

Cặp số 55 xuất hiện 1 lần

Cặp số 58 xuất hiện 1 lần

Cặp số 60 xuất hiện 1 lần

Cặp số 64 xuất hiện 4 lần

Cặp số 65 xuất hiện 2 lần

Cặp số 66 xuất hiện 1 lần

Cặp số 67 xuất hiện 2 lần

Cặp số 68 xuất hiện 3 lần

Cặp số 71 xuất hiện 1 lần

Cặp số 72 xuất hiện 2 lần

Cặp số 74 xuất hiện 1 lần

Cặp số 75 xuất hiện 2 lần

Cặp số 78 xuất hiện 3 lần

Cặp số 82 xuất hiện 1 lần

Cặp số 83 xuất hiện 2 lần

Cặp số 84 xuất hiện 4 lần

Cặp số 85 xuất hiện 2 lần

Cặp số 86 xuất hiện 1 lần

Cặp số 87 xuất hiện 1 lần

Cặp số 88 xuất hiện 2 lần

Cặp số 91 xuất hiện 1 lần

Cặp số 94 xuất hiện 1 lần

Cặp số 95 xuất hiện 2 lần

Cặp số 96 xuất hiện 2 lần