Xổ Sổ 8x77 - Thống kê Loto Bạch Thủ

THỐNG KÊ LOTO BẠCH THỦ - dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Biên ngày Thống Kê: Open Calendar
Số ngày cầu chạy:
Chọn miền: Miền bắc Miền Trung Miền Nam
Chọn tỉnh:
Thống Kê tính đến ngày 17/08/2018

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày

Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 02 04 05 06 07
Đầu 1 13
Đầu 2 21 24 25 28
Đầu 3 31 36 37
Đầu 4 41 43 44 45 47 48
Đầu 5 55 58
Đầu 6 60 64 65 66 67 68
Đầu 7 71 72 74 75 78
Đầu 8 82 83 84 85 86 87 88
Đầu 9 91 94 95 96

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 00 xuất hiện 1 lần Cặp số 02 xuất hiện 1 lần
Cặp số 04 xuất hiện 2 lần Cặp số 05 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06 xuất hiện 1 lần Cặp số 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13 xuất hiện 1 lần Cặp số 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 24 xuất hiện 2 lần Cặp số 25 xuất hiện 1 lần
Cặp số 28 xuất hiện 2 lần Cặp số 31 xuất hiện 1 lần
Cặp số 36 xuất hiện 1 lần Cặp số 37 xuất hiện 1 lần
Cặp số 41 xuất hiện 1 lần Cặp số 43 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44 xuất hiện 3 lần Cặp số 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 47 xuất hiện 1 lần Cặp số 48 xuất hiện 2 lần
Cặp số 55 xuất hiện 1 lần Cặp số 58 xuất hiện 1 lần
Cặp số 60 xuất hiện 1 lần Cặp số 64 xuất hiện 4 lần
Cặp số 65 xuất hiện 2 lần Cặp số 66 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67 xuất hiện 2 lần Cặp số 68 xuất hiện 3 lần
Cặp số 71 xuất hiện 1 lần Cặp số 72 xuất hiện 2 lần
Cặp số 74 xuất hiện 1 lần Cặp số 75 xuất hiện 2 lần
Cặp số 78 xuất hiện 3 lần Cặp số 82 xuất hiện 1 lần
Cặp số 83 xuất hiện 2 lần Cặp số 84 xuất hiện 4 lần
Cặp số 85 xuất hiện 2 lần Cặp số 86 xuất hiện 1 lần
Cặp số 87 xuất hiện 1 lần Cặp số 88 xuất hiện 2 lần
Cặp số 91 xuất hiện 1 lần Cặp số 94 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95 xuất hiện 2 lần Cặp số 96 xuất hiện 2 lần

Hôm nay, 17/08/2018 02:26

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bình Dương BD
Vĩnh Long VL
Trà Vinh TV
Gia Lai GL
Ninh Thuận NT