Xổ Sổ 8x77 - Thống kê Loto Bạch Thủ

THỐNG KÊ LOTO BẠCH THỦ - dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Biên ngày Thống Kê: Open Calendar
Số ngày cầu chạy:
Chọn miền: Miền bắc Miền Trung Miền Nam
Chọn tỉnh:
Thống Kê tính đến ngày 12/12/2018

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày

Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 04 07
Đầu 1 11 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 21 22 23 24 25 26 27 28
Đầu 3 30 31 34 35 38
Đầu 4 41 43 44 45 46 47 48
Đầu 5 55 56 57
Đầu 6 61 65 66 69
Đầu 7 72 74 79
Đầu 8 84 86
Đầu 9 91 95 98

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 04 xuất hiện 1 lần Cặp số 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 11 xuất hiện 5 lần Cặp số 14 xuất hiện 2 lần
Cặp số 15 xuất hiện 2 lần Cặp số 16 xuất hiện 3 lần
Cặp số 17 xuất hiện 2 lần Cặp số 18 xuất hiện 3 lần
Cặp số 19 xuất hiện 3 lần Cặp số 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22 xuất hiện 1 lần Cặp số 23 xuất hiện 2 lần
Cặp số 24 xuất hiện 2 lần Cặp số 25 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26 xuất hiện 1 lần Cặp số 27 xuất hiện 3 lần
Cặp số 28 xuất hiện 1 lần Cặp số 30 xuất hiện 2 lần
Cặp số 31 xuất hiện 1 lần Cặp số 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 35 xuất hiện 2 lần Cặp số 38 xuất hiện 1 lần
Cặp số 41 xuất hiện 1 lần Cặp số 43 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44 xuất hiện 1 lần Cặp số 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46 xuất hiện 2 lần Cặp số 47 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48 xuất hiện 1 lần Cặp số 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56 xuất hiện 1 lần Cặp số 57 xuất hiện 1 lần
Cặp số 61 xuất hiện 1 lần Cặp số 65 xuất hiện 3 lần
Cặp số 66 xuất hiện 1 lần Cặp số 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 72 xuất hiện 1 lần Cặp số 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 79 xuất hiện 1 lần Cặp số 84 xuất hiện 3 lần
Cặp số 86 xuất hiện 1 lần Cặp số 91 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95 xuất hiện 1 lần Cặp số 98 xuất hiện 2 lần

Hôm nay, 12/12/2018 12:38

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Đồng Nai DN
Cần Thơ CT
Sóc Trăng ST
Khánh Hòa KH
Đà Nẵng DNG