Xổ Sổ 8x77 - Thống kê Loto Bạch Thủ

THỐNG KÊ LOTO BẠCH THỦ - dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Biên ngày Thống Kê: Open Calendar
Số ngày cầu chạy:
Chọn miền: Miền bắc Miền Trung Miền Nam
Chọn tỉnh:
Thống Kê tính đến ngày 25/06/2018

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày

Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 04 08
Đầu 1 11 12 13 14 18 19
Đầu 2 20 22 25 27 28 29
Đầu 3 31 32 34 38 39
Đầu 4 44 45 47 48 49
Đầu 5
Đầu 6 60 62 63 64 65 67 68
Đầu 7 71 72 73 74 77 78 79
Đầu 8 80 83 84 85 87 88 89
Đầu 9 90 91 95 97 98 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 04 xuất hiện 1 lần Cặp số 08 xuất hiện 1 lần
Cặp số 09 xuất hiện 1 lần Cặp số 11 xuất hiện 1 lần
Cặp số 12 xuất hiện 2 lần Cặp số 13 xuất hiện 1 lần
Cặp số 14 xuất hiện 1 lần Cặp số 18 xuất hiện 4 lần
Cặp số 19 xuất hiện 1 lần Cặp số 20 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22 xuất hiện 1 lần Cặp số 25 xuất hiện 2 lần
Cặp số 27 xuất hiện 1 lần Cặp số 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29 xuất hiện 2 lần Cặp số 31 xuất hiện 1 lần
Cặp số 32 xuất hiện 1 lần Cặp số 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 38 xuất hiện 1 lần Cặp số 39 xuất hiện 3 lần
Cặp số 44 xuất hiện 2 lần Cặp số 45 xuất hiện 4 lần
Cặp số 47 xuất hiện 1 lần Cặp số 48 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49 xuất hiện 1 lần Cặp số 60 xuất hiện 2 lần
Cặp số 62 xuất hiện 1 lần Cặp số 63 xuất hiện 1 lần
Cặp số 64 xuất hiện 1 lần Cặp số 65 xuất hiện 3 lần
Cặp số 67 xuất hiện 2 lần Cặp số 68 xuất hiện 1 lần
Cặp số 71 xuất hiện 1 lần Cặp số 72 xuất hiện 1 lần
Cặp số 73 xuất hiện 1 lần Cặp số 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 77 xuất hiện 1 lần Cặp số 78 xuất hiện 3 lần
Cặp số 79 xuất hiện 2 lần Cặp số 80 xuất hiện 2 lần
Cặp số 83 xuất hiện 1 lần Cặp số 84 xuất hiện 3 lần
Cặp số 85 xuất hiện 1 lần Cặp số 87 xuất hiện 2 lần
Cặp số 88 xuất hiện 1 lần Cặp số 89 xuất hiện 2 lần
Cặp số 90 xuất hiện 3 lần Cặp số 91 xuất hiện 2 lần
Cặp số 95 xuất hiện 1 lần Cặp số 97 xuất hiện 4 lần
Cặp số 98 xuất hiện 2 lần

Hôm nay, 25/06/2018 02:49

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
TP. Hồ Chí Minh HCM
Đồng Tháp DT
Cà Mau CM
Phú Yên PY
Huế TTH