Xổ Sổ 8x77 - Thống kê Loto Bạch Thủ

THỐNG KÊ LOTO BẠCH THỦ - dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Biên ngày Thống Kê: Open Calendar
Số ngày cầu chạy:
Chọn miền: Miền bắc Miền Trung Miền Nam
Chọn tỉnh:
Thống Kê tính đến ngày 19/02/2019

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày

Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 05
Đầu 1 11 12 13 14 15 16 19
Đầu 2 20 21 22 23 25 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 39
Đầu 4 40 41 43 44 46 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 57 58 59
Đầu 6 60 64 65 66 69
Đầu 7 70 71 72 73 75 77 78 79
Đầu 8 83 85
Đầu 9 91 92 93 95

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 00 xuất hiện 1 lần Cặp số 01 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02 xuất hiện 1 lần Cặp số 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 11 xuất hiện 5 lần Cặp số 12 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13 xuất hiện 3 lần Cặp số 14 xuất hiện 2 lần
Cặp số 15 xuất hiện 1 lần Cặp số 16 xuất hiện 2 lần
Cặp số 19 xuất hiện 1 lần Cặp số 20 xuất hiện 1 lần
Cặp số 21 xuất hiện 1 lần Cặp số 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23 xuất hiện 3 lần Cặp số 25 xuất hiện 1 lần
Cặp số 29 xuất hiện 2 lần Cặp số 30 xuất hiện 1 lần
Cặp số 31 xuất hiện 2 lần Cặp số 32 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33 xuất hiện 1 lần Cặp số 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 35 xuất hiện 2 lần Cặp số 39 xuất hiện 1 lần
Cặp số 40 xuất hiện 1 lần Cặp số 41 xuất hiện 2 lần
Cặp số 43 xuất hiện 1 lần Cặp số 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46 xuất hiện 1 lần Cặp số 49 xuất hiện 2 lần
Cặp số 50 xuất hiện 1 lần Cặp số 51 xuất hiện 2 lần
Cặp số 52 xuất hiện 3 lần Cặp số 53 xuất hiện 1 lần
Cặp số 54 xuất hiện 1 lần Cặp số 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 57 xuất hiện 1 lần Cặp số 58 xuất hiện 2 lần
Cặp số 59 xuất hiện 1 lần Cặp số 60 xuất hiện 2 lần
Cặp số 64 xuất hiện 1 lần Cặp số 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 66 xuất hiện 1 lần Cặp số 69 xuất hiện 2 lần
Cặp số 70 xuất hiện 2 lần Cặp số 71 xuất hiện 3 lần
Cặp số 72 xuất hiện 2 lần Cặp số 73 xuất hiện 1 lần
Cặp số 75 xuất hiện 2 lần Cặp số 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78 xuất hiện 1 lần Cặp số 79 xuất hiện 1 lần
Cặp số 83 xuất hiện 1 lần Cặp số 85 xuất hiện 2 lần
Cặp số 91 xuất hiện 2 lần Cặp số 92 xuất hiện 4 lần
Cặp số 93 xuất hiện 3 lần Cặp số 95 xuất hiện 2 lần

Hôm nay, 19/02/2019 01:09

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bến Tre BTR
Vũng Tàu VT
Bạc Liêu BL
Đắk Lắk DLK
Quảng Nam QNM