Xổ Sổ 8x77 - Thống kê Loto

THỐNG KÊ LOTO - dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Biên ngày Thống Kê: Open Calendar
Số ngày cầu chạy:
Chọn miền: Miền bắc Miền Trung Miền Nam
Chọn tỉnh:
Thống Kê tính đến ngày 16/07/2018

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày

Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 01 02 03 04 05 06 08
Đầu 1 11 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 22 23 25 29
Đầu 3 30 31 32 34 35 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 58 59
Đầu 6 60 61 62 64 65 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 92 93 94 95 97 98 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 02, 20 xuất hiện 2 lần Cặp số 04, 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 1 lần Cặp số 08, 80 xuất hiện 2 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 4 lần Cặp số 16, 61 xuất hiện 2 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 2 lần Cặp số 20, 02 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần Cặp số 30, 03 xuất hiện 3 lần
Cặp số 32, 23 xuất hiện 3 lần Cặp số 34, 43 xuất hiện 1 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 2 lần Cặp số 40, 04 xuất hiện 4 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 4 lần Cặp số 44, 44 xuất hiện 6 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 2 lần Cặp số 48, 84 xuất hiện 5 lần
Cặp số 50, 05 xuất hiện 1 lần Cặp số 52, 25 xuất hiện 2 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 1 lần Cặp số 56, 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 1 lần Cặp số 60, 06 xuất hiện 4 lần
Cặp số 62, 26 xuất hiện 2 lần Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 5 lần Cặp số 70, 07 xuất hiện 2 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 4 lần Cặp số 74, 47 xuất hiện 3 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 4 lần Cặp số 78, 87 xuất hiện 6 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 6 lần Cặp số 82, 28 xuất hiện 3 lần
Cặp số 84, 48 xuất hiện 5 lần Cặp số 86, 68 xuất hiện 6 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 5 lần Cặp số 90, 09 xuất hiện 3 lần
Cặp số 92, 29 xuất hiện 2 lần Cặp số 94, 49 xuất hiện 4 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 2 lần

Hôm nay, 16/07/2018 01:40

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
TP. Hồ Chí Minh HCM
Đồng Tháp DT
Cà Mau CM
Phú Yên PY
Huế TTH