Xổ Số 8x77 - Thống Kê Loto Theo Biểu Đồ

THỐNG KÊ LOTO THEO BIỂU ĐỒ

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8177 (1000đ/SMS)
 Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
SốXuất hiện
00
0.74 % (6 lượt)
01
1.11 % (9 lượt)
02
1.23 % (10 lượt)
03
0.62 % (5 lượt)
04
0.62 % (5 lượt)
05
0.86 % (7 lượt)
06
1.23 % (10 lượt)
07
1.11 % (9 lượt)
08
1.11 % (9 lượt)
09
0.99 % (8 lượt)
10
0.86 % (7 lượt)
11
0.62 % (5 lượt)
12
0.99 % (8 lượt)
13
0.74 % (6 lượt)
14
1.11 % (9 lượt)
15
1.11 % (9 lượt)
16
0.74 % (6 lượt)
17
0.74 % (6 lượt)
18
1.48 % (12 lượt)
19
1.23 % (10 lượt)
20
1.73 % (14 lượt)
21
1.11 % (9 lượt)
22
1.36 % (11 lượt)
23
0.74 % (6 lượt)
24
0.99 % (8 lượt)
25
0.62 % (5 lượt)
26
1.11 % (9 lượt)
27
1.48 % (12 lượt)
28
1.11 % (9 lượt)
29
0.37 % (3 lượt)
30
0.99 % (8 lượt)
31
1.23 % (10 lượt)
32
0.86 % (7 lượt)
33
0.74 % (6 lượt)
34
0.74 % (6 lượt)
35
0.74 % (6 lượt)
36
0.86 % (7 lượt)
37
0.37 % (3 lượt)
38
0.86 % (7 lượt)
39
1.36 % (11 lượt)
40
0.74 % (6 lượt)
41
0.99 % (8 lượt)
42
0.74 % (6 lượt)
43
0.99 % (8 lượt)
44
0.99 % (8 lượt)
45
1.36 % (11 lượt)
46
1.6 % (13 lượt)
47
1.11 % (9 lượt)
48
1.11 % (9 lượt)
49
1.6 % (13 lượt)
50
0.99 % (8 lượt)
51
0.62 % (5 lượt)
52
0.74 % (6 lượt)
53
0.62 % (5 lượt)
54
1.23 % (10 lượt)
55
0.74 % (6 lượt)
56
0.86 % (7 lượt)
57
0.86 % (7 lượt)
58
1.23 % (10 lượt)
59
1.23 % (10 lượt)
60
0.12 % (1 lượt)
61
0.37 % (3 lượt)
62
0.62 % (5 lượt)
63
1.11 % (9 lượt)
64
1.85 % (15 lượt)
65
0.62 % (5 lượt)
66
1.48 % (12 lượt)
67
2.35 % (19 lượt)
68
1.48 % (12 lượt)
69
1.11 % (9 lượt)
70
1.23 % (10 lượt)
71
0.99 % (8 lượt)
72
1.11 % (9 lượt)
73
0.37 % (3 lượt)
74
0.74 % (6 lượt)
75
0.74 % (6 lượt)
76
1.36 % (11 lượt)
77
0.62 % (5 lượt)
78
1.85 % (15 lượt)
79
1.11 % (9 lượt)
80
0.86 % (7 lượt)
81
0.99 % (8 lượt)
82
0.86 % (7 lượt)
83
0.99 % (8 lượt)
84
0.99 % (8 lượt)
85
0.74 % (6 lượt)
86
1.36 % (11 lượt)
87
0.25 % (2 lượt)
88
0.86 % (7 lượt)
89
1.85 % (15 lượt)
90
1.23 % (10 lượt)
91
1.6 % (13 lượt)
92
1.48 % (12 lượt)
93
0.74 % (6 lượt)
94
0.49 % (4 lượt)
95
0.49 % (4 lượt)
96
1.36 % (11 lượt)
97
0.74 % (6 lượt)
98
0.99 % (8 lượt)
99
0.86 % (7 lượt)

Hôm nay, 17/08/2018 02:26

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bình Dương BD
Vĩnh Long VL
Trà Vinh TV
Gia Lai GL
Ninh Thuận NT