Xổ Số 8x77 - Thống Kê Loto Theo Biểu Đồ

THỐNG KÊ LOTO THEO BIỂU ĐỒ

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8177 (1000đ/SMS)
 Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
SốXuất hiện
00
1.23 % (10 lượt)
01
0.62 % (5 lượt)
02
1.11 % (9 lượt)
03
0.62 % (5 lượt)
04
0.74 % (6 lượt)
05
0.86 % (7 lượt)
06
0.99 % (8 lượt)
07
0.74 % (6 lượt)
08
1.48 % (12 lượt)
09
0.99 % (8 lượt)
10
1.36 % (11 lượt)
11
0.37 % (3 lượt)
12
0.74 % (6 lượt)
13
0.74 % (6 lượt)
14
0.99 % (8 lượt)
15
0.74 % (6 lượt)
16
1.11 % (9 lượt)
17
1.48 % (12 lượt)
18
1.23 % (10 lượt)
19
1.36 % (11 lượt)
20
0.62 % (5 lượt)
21
1.11 % (9 lượt)
22
1.11 % (9 lượt)
23
0.99 % (8 lượt)
24
1.48 % (12 lượt)
25
0.49 % (4 lượt)
26
1.23 % (10 lượt)
27
0.49 % (4 lượt)
28
0.62 % (5 lượt)
29
0.62 % (5 lượt)
30
0.86 % (7 lượt)
31
0.49 % (4 lượt)
32
0.99 % (8 lượt)
33
0.99 % (8 lượt)
34
0.74 % (6 lượt)
35
0.99 % (8 lượt)
36
0.74 % (6 lượt)
37
1.11 % (9 lượt)
38
1.98 % (16 lượt)
39
1.11 % (9 lượt)
40
0.62 % (5 lượt)
41
1.23 % (10 lượt)
42
1.48 % (12 lượt)
43
0.86 % (7 lượt)
44
0.49 % (4 lượt)
45
0.49 % (4 lượt)
46
0.37 % (3 lượt)
47
1.6 % (13 lượt)
48
1.73 % (14 lượt)
49
0.74 % (6 lượt)
50
1.36 % (11 lượt)
51
1.23 % (10 lượt)
52
0.37 % (3 lượt)
53
1.11 % (9 lượt)
54
0.62 % (5 lượt)
55
0.99 % (8 lượt)
56
1.98 % (16 lượt)
57
0.86 % (7 lượt)
58
1.23 % (10 lượt)
59
1.11 % (9 lượt)
60
1.11 % (9 lượt)
61
1.23 % (10 lượt)
62
0.49 % (4 lượt)
63
1.48 % (12 lượt)
64
1.73 % (14 lượt)
65
1.23 % (10 lượt)
66
0.49 % (4 lượt)
67
1.23 % (10 lượt)
68
0.86 % (7 lượt)
69
1.36 % (11 lượt)
70
0.99 % (8 lượt)
71
0.74 % (6 lượt)
72
0.86 % (7 lượt)
73
0.74 % (6 lượt)
74
0.99 % (8 lượt)
75
0.99 % (8 lượt)
76
1.11 % (9 lượt)
77
0.74 % (6 lượt)
78
1.11 % (9 lượt)
79
1.6 % (13 lượt)
80
1.11 % (9 lượt)
81
1.36 % (11 lượt)
82
1.48 % (12 lượt)
83
1.36 % (11 lượt)
84
0.12 % (1 lượt)
85
0.74 % (6 lượt)
86
1.36 % (11 lượt)
87
1.36 % (11 lượt)
88
0.86 % (7 lượt)
89
0.62 % (5 lượt)
90
1.11 % (9 lượt)
91
0.86 % (7 lượt)
92
0.99 % (8 lượt)
93
0.37 % (3 lượt)
94
0.86 % (7 lượt)
95
0.74 % (6 lượt)
96
1.11 % (9 lượt)
97
0.86 % (7 lượt)
98
1.36 % (11 lượt)
99
1.48 % (12 lượt)

Hôm nay, 25/06/2018 02:50

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
TP. Hồ Chí Minh HCM
Đồng Tháp DT
Cà Mau CM
Phú Yên PY
Huế TTH