Xổ Số 8x77 - Thống Kê Loto Theo Biểu Đồ

THỐNG KÊ LOTO THEO BIỂU ĐỒ

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8177 (1000đ/SMS)
 Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
SốXuất hiện
00
1.11 % (9 lượt)
01
0.49 % (4 lượt)
02
0.99 % (8 lượt)
03
0.74 % (6 lượt)
04
0.49 % (4 lượt)
05
0.74 % (6 lượt)
06
1.48 % (12 lượt)
07
1.11 % (9 lượt)
08
0.62 % (5 lượt)
09
0.99 % (8 lượt)
10
0.62 % (5 lượt)
11
0.86 % (7 lượt)
12
1.11 % (9 lượt)
13
0.49 % (4 lượt)
14
0.49 % (4 lượt)
15
0.99 % (8 lượt)
16
1.48 % (12 lượt)
17
1.23 % (10 lượt)
18
0.74 % (6 lượt)
19
0.86 % (7 lượt)
20
1.6 % (13 lượt)
21
0.62 % (5 lượt)
22
1.23 % (10 lượt)
23
1.23 % (10 lượt)
24
0.86 % (7 lượt)
25
0.99 % (8 lượt)
26
1.48 % (12 lượt)
27
1.36 % (11 lượt)
28
1.23 % (10 lượt)
29
1.11 % (9 lượt)
30
1.48 % (12 lượt)
31
1.48 % (12 lượt)
32
0.86 % (7 lượt)
33
0.99 % (8 lượt)
34
1.36 % (11 lượt)
35
1.73 % (14 lượt)
36
1.36 % (11 lượt)
37
0.99 % (8 lượt)
38
0.86 % (7 lượt)
39
1.11 % (9 lượt)
40
1.36 % (11 lượt)
41
0.74 % (6 lượt)
42
1.6 % (13 lượt)
43
0.74 % (6 lượt)
44
0.25 % (2 lượt)
45
0.99 % (8 lượt)
46
1.11 % (9 lượt)
47
1.11 % (9 lượt)
48
1.11 % (9 lượt)
49
1.11 % (9 lượt)
50
0.86 % (7 lượt)
51
0.86 % (7 lượt)
52
1.23 % (10 lượt)
53
1.36 % (11 lượt)
54
1.36 % (11 lượt)
55
0.62 % (5 lượt)
56
1.11 % (9 lượt)
57
0.86 % (7 lượt)
58
1.11 % (9 lượt)
59
0.74 % (6 lượt)
60
1.11 % (9 lượt)
61
0.62 % (5 lượt)
62
0.86 % (7 lượt)
63
0.62 % (5 lượt)
64
1.36 % (11 lượt)
65
0.99 % (8 lượt)
66
1.36 % (11 lượt)
67
0.86 % (7 lượt)
68
0.62 % (5 lượt)
69
0.74 % (6 lượt)
70
0.99 % (8 lượt)
71
1.85 % (15 lượt)
72
1.23 % (10 lượt)
73
0.99 % (8 lượt)
74
0.49 % (4 lượt)
75
1.23 % (10 lượt)
76
0.37 % (3 lượt)
77
0.99 % (8 lượt)
78
0.74 % (6 lượt)
79
0.99 % (8 lượt)
80
1.23 % (10 lượt)
81
1.11 % (9 lượt)
82
0.99 % (8 lượt)
83
0.86 % (7 lượt)
84
1.11 % (9 lượt)
85
0.99 % (8 lượt)
86
0.99 % (8 lượt)
87
0.99 % (8 lượt)
88
0.86 % (7 lượt)
89
0.37 % (3 lượt)
90
1.98 % (16 lượt)
91
0.62 % (5 lượt)
92
0.74 % (6 lượt)
93
0.62 % (5 lượt)
94
1.23 % (10 lượt)
95
0.99 % (8 lượt)
96
0.86 % (7 lượt)
97
0.74 % (6 lượt)
98
0.74 % (6 lượt)
99
1.11 % (9 lượt)

Hôm nay, 12/12/2018 01:40

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Đồng Nai DN
Cần Thơ CT
Sóc Trăng ST
Khánh Hòa KH
Đà Nẵng DNG