Xổ Số 8x77 - Thống Kê Loto Theo Biểu Đồ

THỐNG KÊ LOTO THEO BIỂU ĐỒ

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8177 (1000đ/SMS)
 Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
SốXuất hiện
00
0.62 % (5 lượt)
01
1.23 % (10 lượt)
02
0.74 % (6 lượt)
03
1.98 % (16 lượt)
04
0.86 % (7 lượt)
05
0.62 % (5 lượt)
06
1.36 % (11 lượt)
07
0.49 % (4 lượt)
08
0.99 % (8 lượt)
09
0.74 % (6 lượt)
10
1.23 % (10 lượt)
11
0.62 % (5 lượt)
12
0.74 % (6 lượt)
13
0.37 % (3 lượt)
14
0.74 % (6 lượt)
15
1.11 % (9 lượt)
16
1.23 % (10 lượt)
17
0.86 % (7 lượt)
18
0.37 % (3 lượt)
19
0.99 % (8 lượt)
20
0.49 % (4 lượt)
21
1.36 % (11 lượt)
22
0.74 % (6 lượt)
23
0.99 % (8 lượt)
24
0.99 % (8 lượt)
25
1.36 % (11 lượt)
26
0.37 % (3 lượt)
27
1.48 % (12 lượt)
28
1.36 % (11 lượt)
29
1.23 % (10 lượt)
30
1.11 % (9 lượt)
31
1.73 % (14 lượt)
32
1.23 % (10 lượt)
33
1.48 % (12 lượt)
34
0.62 % (5 lượt)
35
0.99 % (8 lượt)
36
0.74 % (6 lượt)
37
0.99 % (8 lượt)
38
1.11 % (9 lượt)
39
1.11 % (9 lượt)
40
0.74 % (6 lượt)
41
0.86 % (7 lượt)
42
1.11 % (9 lượt)
43
1.23 % (10 lượt)
44
0.62 % (5 lượt)
45
0.74 % (6 lượt)
46
0.99 % (8 lượt)
47
0.86 % (7 lượt)
48
0.86 % (7 lượt)
49
1.48 % (12 lượt)
50
0.99 % (8 lượt)
51
1.23 % (10 lượt)
52
1.6 % (13 lượt)
53
0.74 % (6 lượt)
54
1.11 % (9 lượt)
55
0.99 % (8 lượt)
56
0.49 % (4 lượt)
57
0.62 % (5 lượt)
58
0.99 % (8 lượt)
59
0.37 % (3 lượt)
60
1.36 % (11 lượt)
61
1.11 % (9 lượt)
62
1.23 % (10 lượt)
63
1.23 % (10 lượt)
64
0.62 % (5 lượt)
65
1.48 % (12 lượt)
66
1.48 % (12 lượt)
67
0.99 % (8 lượt)
68
1.6 % (13 lượt)
69
1.85 % (15 lượt)
70
1.36 % (11 lượt)
71
0.49 % (4 lượt)
72
0.86 % (7 lượt)
73
1.48 % (12 lượt)
74
0.49 % (4 lượt)
75
0.86 % (7 lượt)
76
0.86 % (7 lượt)
77
1.11 % (9 lượt)
78
1.6 % (13 lượt)
79
0.74 % (6 lượt)
80
0.74 % (6 lượt)
81
0.86 % (7 lượt)
82
1.23 % (10 lượt)
83
1.23 % (10 lượt)
84
0.74 % (6 lượt)
85
0.86 % (7 lượt)
86
0.86 % (7 lượt)
87
0.99 % (8 lượt)
88
0.99 % (8 lượt)
89
1.48 % (12 lượt)
90
0.86 % (7 lượt)
91
0.99 % (8 lượt)
92
0.62 % (5 lượt)
93
1.11 % (9 lượt)
94
1.48 % (12 lượt)
95
0.99 % (8 lượt)
96
1.23 % (10 lượt)
97
0.74 % (6 lượt)
98
0.62 % (5 lượt)
99
0.49 % (4 lượt)

Hôm nay, 19/03/2019 05:07

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bến Tre BTR
Vũng Tàu VT
Bạc Liêu BL
Đắk Lắk DLK
Quảng Nam QNM