Xổ Số 8x77 - Thống Kế Đầu, Đuôi Loto

THỐNG KÊ ĐẦU, ĐUÔI LOTO

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8371 (3000đ/SMS)
 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
3.33 % (1 lượt)
0
8.15 % (66 lượt)
Đầu 1
16.67 % (5 lượt)
1
10.74 % (87 lượt)
Đầu 2
20.0 % (6 lượt)
2
8.89 % (72 lượt)
Đầu 3
20.0 % (6 lượt)
3
10.12 % (82 lượt)
Đầu 4
10.0 % (3 lượt)
4
10.74 % (87 lượt)
Đầu 5
10.0 % (3 lượt)
5
10.99 % (89 lượt)
Đầu 6
10.0 % (3 lượt)
6
10.12 % (82 lượt)
Đầu 7
6.67 % (2 lượt)
7
10.99 % (89 lượt)
Đầu 9
3.33 % (1 lượt)
8
10.25 % (83 lượt)
Đầu
 00.0% (0)
9
9.01 % (73 lượt)
 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
6.67 % (2 lượt)
0
10.37 % (84 lượt)
Đầu 1
3.33 % (1 lượt)
1
9.51 % (77 lượt)
Đầu 2
10.0 % (3 lượt)
2
10.62 % (86 lượt)
Đầu 3
3.33 % (1 lượt)
3
10.0 % (81 lượt)
Đầu 4
13.33 % (4 lượt)
4
8.89 % (72 lượt)
Đầu 5
23.33 % (7 lượt)
5
10.49 % (85 lượt)
Đầu 6
13.33 % (4 lượt)
6
10.25 % (83 lượt)
Đầu 7
6.67 % (2 lượt)
7
11.73 % (95 lượt)
Đầu 8
10.0 % (3 lượt)
8
9.26 % (75 lượt)
Đầu 9
10.0 % (3 lượt)
9
8.89 % (72 lượt)

Hôm nay, 18/10/2018 03:45

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT