Xổ Số 8x77 - Thống Kế Đầu, Đuôi Loto

THỐNG KÊ ĐẦU, ĐUÔI LOTO

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8371 (3000đ/SMS)
 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
6.67 % (2 lượt)
0
9.01 % (73 lượt)
Đầu 1
3.33 % (1 lượt)
1
10.25 % (83 lượt)
Đầu 2
10.0 % (3 lượt)
2
10.99 % (89 lượt)
Đầu 3
16.67 % (5 lượt)
3
10.49 % (85 lượt)
Đầu 4
6.67 % (2 lượt)
4
9.88 % (80 lượt)
Đầu 5
13.33 % (4 lượt)
5
10.62 % (86 lượt)
Đầu 6
16.67 % (5 lượt)
6
7.28 % (59 lượt)
Đầu 7
6.67 % (2 lượt)
7
9.14 % (74 lượt)
Đầu 8
13.33 % (4 lượt)
8
11.73 % (95 lượt)
Đầu 9
6.67 % (2 lượt)
9
10.62 % (86 lượt)
 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
13.33 % (4 lượt)
0
9.14 % (74 lượt)
Đầu 3
10.0 % (3 lượt)
1
8.52 % (69 lượt)
Đầu 4
13.33 % (4 lượt)
2
9.51 % (77 lượt)
Đầu 5
13.33 % (4 lượt)
3
9.14 % (74 lượt)
Đầu 6
10.0 % (3 lượt)
4
9.88 % (80 lượt)
Đầu 7
10.0 % (3 lượt)
5
11.73 % (95 lượt)
Đầu 8
13.33 % (4 lượt)
6
9.51 % (77 lượt)
Đầu 9
16.67 % (5 lượt)
7
10.49 % (85 lượt)
Đầu
 00.0% (0)
8
10.12 % (82 lượt)
Đầu
 00.0% (0)
9
11.98 % (97 lượt)

Hôm nay, 23/03/2018 04:46

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bình Dương BD
Vĩnh Long VL
Trà Vinh TV
Gia Lai GL
Ninh Thuận NT