Xổ Số 8x77 - Thống Kế Đầu, Đuôi Loto

THỐNG KÊ ĐẦU, ĐUÔI LOTO

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8371 (3000đ/SMS)
 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
10.0 % (3 lượt)
0
9.63 % (78 lượt)
Đầu 1
3.33 % (1 lượt)
1
9.75 % (79 lượt)
Đầu 3
13.33 % (4 lượt)
2
9.26 % (75 lượt)
Đầu 4
13.33 % (4 lượt)
3
10.0 % (81 lượt)
Đầu 5
6.67 % (2 lượt)
4
8.52 % (69 lượt)
Đầu 6
6.67 % (2 lượt)
5
8.15 % (66 lượt)
Đầu 7
10.0 % (3 lượt)
6
11.23 % (91 lượt)
Đầu 8
20.0 % (6 lượt)
7
10.86 % (88 lượt)
Đầu 9
16.67 % (5 lượt)
8
12.1 % (98 lượt)
Đầu
 00.0% (0)
9
10.49 % (85 lượt)
 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0
3.33 % (1 lượt)
0
11.73 % (95 lượt)
Đầu 2
6.67 % (2 lượt)
1
8.64 % (70 lượt)
Đầu 3
23.33 % (7 lượt)
2
9.38 % (76 lượt)
Đầu 4
10.0 % (3 lượt)
3
9.38 % (76 lượt)
Đầu 5
16.67 % (5 lượt)
4
10.86 % (88 lượt)
Đầu 6
3.33 % (1 lượt)
5
8.77 % (71 lượt)
Đầu 7
10.0 % (3 lượt)
6
9.01 % (73 lượt)
Đầu 8
13.33 % (4 lượt)
7
11.11 % (90 lượt)
Đầu 9
13.33 % (4 lượt)
8
11.11 % (90 lượt)
Đầu
 00.0% (0)
9
10.0 % (81 lượt)

Hôm nay, 25/06/2018 02:48

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
TP. Hồ Chí Minh HCM
Đồng Tháp DT
Cà Mau CM
Phú Yên PY
Huế TTH