Xổ Số 8x77 - Thống Kê Tổng

THỐNG KÊ TỔNG CỦA 2 SỐ CUỐI

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8371 (3000đ/SMS)
 Tổng 2 số cuối xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Tổng 00
0.0 % (0 lượt)
00
9.7 % (78 lượt)
Tổng 01
14.29 % (4 lượt)
01
11.19 % (90 lượt)
Tổng 02
3.57 % (1 lượt)
02
10.95 % (88 lượt)
Tổng 03
14.29 % (4 lượt)
03
9.2 % (74 lượt)
Tổng 04
10.71 % (3 lượt)
04
8.71 % (70 lượt)
Tổng 05
14.29 % (4 lượt)
05
9.95 % (80 lượt)
Tổng 06
14.29 % (4 lượt)
06
9.95 % (80 lượt)
Tổng 07
0.0 % (0 lượt)
07
9.7 % (78 lượt)
Tổng 08
14.29 % (4 lượt)
08
9.83 % (79 lượt)
Tổng 09
14.29 % (4 lượt)
09
10.82 % (87 lượt)

Hôm nay, 23/03/2018 04:35

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bình Dương BD
Vĩnh Long VL
Trà Vinh TV
Gia Lai GL
Ninh Thuận NT