Xổ Số 8x77 - Thống Kê Tổng

THỐNG KÊ TỔNG CỦA 2 SỐ CUỐI

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8371 (3000đ/SMS)
 Tổng 2 số cuối xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Tổng 00
9.68 % (3 lượt)
00
9.94 % (81 lượt)
Tổng 01
16.13 % (5 lượt)
01
11.17 % (91 lượt)
Tổng 02
9.68 % (3 lượt)
02
8.59 % (70 lượt)
Tổng 03
9.68 % (3 lượt)
03
10.67 % (87 lượt)
Tổng 04
16.13 % (5 lượt)
04
10.18 % (83 lượt)
Tổng 05
9.68 % (3 lượt)
05
10.8 % (88 lượt)
Tổng 06
3.23 % (1 lượt)
06
10.31 % (84 lượt)
Tổng 07
9.68 % (3 lượt)
07
9.94 % (81 lượt)
Tổng 08
6.45 % (2 lượt)
08
9.94 % (81 lượt)
Tổng 09
9.68 % (3 lượt)
09
8.47 % (69 lượt)

Hôm nay, 18/10/2018 03:19

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT