Xổ Số 8x77 - Thống Kê Tổng

THỐNG KÊ TỔNG CỦA 2 SỐ CUỐI

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8371 (3000đ/SMS)
 Tổng 2 số cuối xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Tổng 00
6.9 % (2 lượt)
00
10.29 % (85 lượt)
Tổng 01
6.9 % (2 lượt)
01
12.47 % (103 lượt)
Tổng 02
13.79 % (4 lượt)
02
7.63 % (63 lượt)
Tổng 03
6.9 % (2 lượt)
03
9.08 % (75 lượt)
Tổng 04
10.34 % (3 lượt)
04
8.35 % (69 lượt)
Tổng 05
10.34 % (3 lượt)
05
11.14 % (92 lượt)
Tổng 06
10.34 % (3 lượt)
06
11.14 % (92 lượt)
Tổng 07
6.9 % (2 lượt)
07
10.29 % (85 lượt)
Tổng 08
17.24 % (5 lượt)
08
10.41 % (86 lượt)
Tổng 09
10.34 % (3 lượt)
09
9.2 % (76 lượt)

Hôm nay, 25/06/2018 02:47

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
TP. Hồ Chí Minh HCM
Đồng Tháp DT
Cà Mau CM
Phú Yên PY
Huế TTH