Xổ Số 8x77 - Thống Kê Tổng

THỐNG KÊ TỔNG CỦA 2 SỐ CUỐI

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8371 (3000đ/SMS)
 Tổng 2 số cuối xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Tổng 00
12.12 % (4 lượt)
00
10.25 % (87 lượt)
Tổng 01
12.12 % (4 lượt)
01
9.66 % (82 lượt)
Tổng 02
18.18 % (6 lượt)
02
9.19 % (78 lượt)
Tổng 03
15.15 % (5 lượt)
03
10.95 % (93 lượt)
Tổng 04
3.03 % (1 lượt)
04
10.25 % (87 lượt)
Tổng 05
6.06 % (2 lượt)
05
9.31 % (79 lượt)
Tổng 06
3.03 % (1 lượt)
06
10.01 % (85 lượt)
Tổng 07
12.12 % (4 lượt)
07
10.25 % (87 lượt)
Tổng 08
6.06 % (2 lượt)
08
9.31 % (79 lượt)
Tổng 09
12.12 % (4 lượt)
09
10.84 % (92 lượt)

Hôm nay, 21/04/2019 03:20

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Tiền Giang TG
Kiên Giang KG
Đà Lạt DL
Kontum KT
Khánh Hòa KH