Xổ Số 8x77 - Thống Kê Tổng

THỐNG KÊ TỔNG CỦA 2 SỐ CUỐI

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn UOC MB gửi 8371 (3000đ/SMS)
 Tổng 2 số cuối xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Truyền Thống
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Tổng 00
3.33 % (1 lượt)
00
10.38 % (85 lượt)
Tổng 01
13.33 % (4 lượt)
01
8.91 % (73 lượt)
Tổng 02
13.33 % (4 lượt)
02
10.74 % (88 lượt)
Tổng 03
20.0 % (6 lượt)
03
11.36 % (93 lượt)
Tổng 04
6.67 % (2 lượt)
04
9.77 % (80 lượt)
Tổng 05
13.33 % (4 lượt)
05
10.01 % (82 lượt)
Tổng 06
0.0 % (0 lượt)
06
8.18 % (67 lượt)
Tổng 07
3.33 % (1 lượt)
07
10.38 % (85 lượt)
Tổng 08
13.33 % (4 lượt)
08
8.55 % (70 lượt)
Tổng 09
13.33 % (4 lượt)
09
11.72 % (96 lượt)

Hôm nay, 17/08/2018 02:25

Tên Tỉnh/ TP
Truyền Thống MB
Bình Dương BD
Vĩnh Long VL
Trà Vinh TV
Gia Lai GL
Ninh Thuận NT