Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ

Thống kê loto gan 2 số cuối các giải - Chúc bạn may mắn :)

Open Calendar
Open Calendar

(nhập số ngày)

Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Thống kê loto gan 2 số cuối các giải - Chúc bạn may mắn Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 30 ra ngày: 07/03/2019 - đến 19/03/2019 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 47 ra ngày: 02/03/2019 - đến 19/03/2019 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 53 ra ngày: 01/03/2019 - đến 19/03/2019 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 69 ra ngày: 07/03/2019 - đến 19/03/2019 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 76 ra ngày: 04/03/2019 - đến 19/03/2019 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 28 25 23 22 35 24 24 22 22 21 33 27 23 23 25 19 21 29 30 21
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 18 28 25 23 26 22 28 21 30 26 30 20 22 21 24 35 27 23 26 21
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 27 20 25 21 30 21 24 30 28 23 27 25 22 18 18 26 20 28 35 20
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 23 18 28 27 24 29 25 28 21 25 19 23 20 18 37 20 19 18 33 18
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 18 23 23 28 21 23 28 17 17 24 23 23 23 23 22 21 29 25 25 20