Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ

Thống kê loto gan 2 số cuối các giải - Chúc bạn may mắn :)

Open Calendar
Open Calendar

(nhập số ngày)

Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Thống kê loto gan 2 số cuối các giải - Chúc bạn may mắn Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 25 ra ngày: 01/01/2018 - đến 17/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 31 ra ngày: 02/01/2018 - đến 17/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 35 ra ngày: 02/01/2018 - đến 17/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 58 ra ngày: 01/01/2018 - đến 17/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 65 ra ngày: 04/01/2018 - đến 17/01/2018 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 28 18 23 19 35 21 24 19 21 21 33 26 18 19 25 18 21 29 30 21
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 16 28 25 17 26 22 28 21 30 25 29 21 23 18 19 17 27 20 26 21
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 19 20 25 21 30 21 23 30 27 24 19 25 18 18 18 26 20 22 25 20
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 23 18 28 27 17 29 25 23 21 21 18 23 20 18 37 16 19 16 33 18
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 18 16 21 27 21 23 28 16 18 24 23 22 23 16 22 19 29 19 25 21