Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 093158
Giải nhất 76666
Giải nhì 77439
Giải ba 93849 55913
Giải tư 60150 29711 57919 14140
89649 62236 24696
Giải năm 2540
Giải sáu 9158 6106 5934
Giải bẩy 643
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 6
1 3, 1, 9
2
3 9, 6, 4
4 9, 0, 9, 0, 3
5 8, 0, 8
6 6, 7
7
8
9 6
Đặc biệt 085979
Giải nhất 89543
Giải nhì 16156
Giải ba 66098 25068
Giải tư 95223 65352 88839 03260
66564 54782 15587
Giải năm 5132
Giải sáu 1789 5991 9853
Giải bẩy 232
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0
1 0
2 3
3 9, 2, 2
4 3
5 6, 2, 3
6 8, 0, 4
7 9
8 2, 7, 9
9 8, 1
Đặc biệt 051058
Giải nhất 89149
Giải nhì 04035
Giải ba 71700 48944
Giải tư 37216 98839 34044 99565
40233 02227 03310
Giải năm 9597
Giải sáu 7126 4198 0956
Giải bẩy 284
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 0, 0
1 6, 0
2 7, 6
3 5, 9, 3
4 9, 4, 4
5 8, 6
6 5
7
8 4
9 7, 8
Đặc biệt 228614
Giải nhất 95721
Giải nhì 83253
Giải ba 10965 99115
Giải tư 13434 25273 93598 64834
27939 75229 07497
Giải năm 2766
Giải sáu 3157 6391 9108
Giải bẩy 279
Giải tám 72
Đầu Đuôi
0 8
1 4, 5
2 1, 9
3 4, 4, 9
4
5 3, 7
6 5, 6
7 3, 9, 2
8
9 8, 7, 1
Đặc biệt 239740
Giải nhất 05251
Giải nhì 09611
Giải ba 69106 81436
Giải tư 13538 01283 98135 05606
81670 96940 97134
Giải năm 7248
Giải sáu 4114 8744 2939
Giải bẩy 574
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 6, 6
1 1, 4
2
3 6, 8, 5, 4, 9
4 0, 0, 8, 4
5 1
6 3
7 0, 4
8 3
9
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so