Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 032950
Giải nhất 20307
Giải nhì 75420
Giải ba 13712 66790
Giải tư 89432 27010 18772 51578
77783 90026 37450
Giải năm 7315
Giải sáu 4811 5484 7328
Giải bẩy 172
Giải tám 11
Đầu Đuôi
0 7
1 2, 0, 5, 1, 1
2 0, 6, 8
3 2
4
5 0, 0
6
7 2, 8, 2
8 3, 4
9 0
Đặc biệt 324784
Giải nhất 68332
Giải nhì 85327
Giải ba 43192 73159
Giải tư 32459 46369 83068 73077
66226 56767 77966
Giải năm 2180
Giải sáu 7709 5738 9855
Giải bẩy 823
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 9
1
2 7, 6, 3
3 2, 8
4
5 9, 9, 5
6 9, 8, 7, 6
7 7
8 4, 0, 6
9 2
Đặc biệt 394472
Giải nhất 50887
Giải nhì 94241
Giải ba 69693 45325
Giải tư 47460 87508 99287 95427
64620 53850 88618
Giải năm 7276
Giải sáu 7439 1435 4170
Giải bẩy 077
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 5, 7, 0
3 9, 5, 6
4 1
5 0
6 0
7 2, 6, 0, 7
8 7, 7
9 3
Đặc biệt 688313
Giải nhất 73367
Giải nhì 48144
Giải ba 61564 18995
Giải tư 72802 08692 88003 74853
20581 57649 98507
Giải năm 3624
Giải sáu 9694 0041 2590
Giải bẩy 205
Giải tám 16
Đầu Đuôi
0 2, 3, 7, 5
1 3, 6
2 4
3
4 4, 9, 1
5 3
6 7, 4
7
8 1
9 5, 2, 4, 0
Đặc biệt 624212
Giải nhất 23767
Giải nhì 54144
Giải ba 13075 33056
Giải tư 35506 66024 65901 00987
48482 13491 93366
Giải năm 6875
Giải sáu 9313 5116 5292
Giải bẩy 070
Giải tám 59
Đầu Đuôi
0 6, 1
1 2, 3, 6
2 4
3
4 4
5 6, 9
6 7, 6
7 5, 5, 0
8 7, 2
9 1, 2
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so