Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 391179
Giải nhất 89139
Giải nhì 38781
Giải ba 75005 82341
Giải tư 56858 89830 93068 26826
72516 20355 70240
Giải năm 0493
Giải sáu 8062 8684 9360
Giải bẩy 292
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 6
3 9, 0
4 1, 0
5 8, 5, 0
6 8, 2, 0
7 9
8 1, 4
9 3, 2
Đặc biệt 718562
Giải nhất 13734
Giải nhì 31776
Giải ba 41670 09959
Giải tư 32516 60164 41263 14005
67783 84955 89647
Giải năm 5702
Giải sáu 3452 6132 7668
Giải bẩy 493
Giải tám 79
Đầu Đuôi
0 5, 2
1 6
2
3 4, 2
4 7
5 9, 5, 2
6 2, 4, 3, 8
7 6, 0, 9
8 3
9 3
Đặc biệt 579140
Giải nhất 71113
Giải nhì 28720
Giải ba 27535 89627
Giải tư 33856 58510 42791 87442
51317 37500 50035
Giải năm 3840
Giải sáu 8684 8661 1437
Giải bẩy 299
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 0, 8
1 3, 0, 7
2 0, 7
3 5, 5, 7
4 0, 2, 0
5 6
6 1
7
8 4
9 1, 9
Đặc biệt 889840
Giải nhất 84440
Giải nhì 29635
Giải ba 39355 86016
Giải tư 51226 09650 84329 90307
56403 42004 81144
Giải năm 6471
Giải sáu 3629 0395 2302
Giải bẩy 917
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0 7, 3, 4, 2
1 6, 7
2 6, 9, 9
3 5
4 0, 0, 4
5 5, 0
6
7 1, 8
8
9 5
Đặc biệt 884507
Giải nhất 25229
Giải nhì 55256
Giải ba 74012 43106
Giải tư 12553 41713 77131 79723
60216 16368 53240
Giải năm 3302
Giải sáu 3312 6556 4694
Giải bẩy 058
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0 7, 6, 2
1 2, 3, 6, 2
2 9, 3
3 1, 8
4 0
5 6, 3, 6, 8
6 8
7
8
9 4
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so