Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 403554
Giải nhất 85971
Giải nhì 21364
Giải ba 09069 39129
Giải tư 01756 32854 40149 19278
20693 07833 53725
Giải năm 6410
Giải sáu 2846 5947 3730
Giải bẩy 449
Giải tám 01
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2 9, 5
3 3, 0
4 9, 6, 7, 9
5 4, 6, 4
6 4, 9
7 1, 8
8
9 3
Đặc biệt 558873
Giải nhất 85567
Giải nhì 26064
Giải ba 81588 71707
Giải tư 42036 87438 73435 39561
66961 39442 00961
Giải năm 8459
Giải sáu 7286 4794 7311
Giải bẩy 224
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 4
3 6, 8, 5
4 2
5 9
6 7, 4, 1, 1, 1
7 3
8 8, 6, 6
9 4
Đặc biệt 062190
Giải nhất 83665
Giải nhì 05068
Giải ba 43968 06729
Giải tư 35535 88955 47795 33848
40826 13149 73476
Giải năm 0206
Giải sáu 8391 2922 4163
Giải bẩy 254
Giải tám 77
Đầu Đuôi
0 6
1
2 9, 6, 2
3 5
4 8, 9
5 5, 4
6 5, 8, 8, 3
7 6, 7
8
9 0, 5, 1
Đặc biệt 600061
Giải nhất 22289
Giải nhì 71027
Giải ba 64471 58546
Giải tư 42910 80922 35391 77282
34876 00413 60715
Giải năm 9871
Giải sáu 7712 4099 0900
Giải bẩy 081
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 0
1 0, 3, 5, 2
2 7, 2
3
4 6
5
6 1
7 1, 6, 1
8 9, 2, 1
9 1, 9, 2
Đặc biệt 892645
Giải nhất 78812
Giải nhì 23493
Giải ba 72913 60136
Giải tư 09328 16693 74547 09402
84001 31806 77453
Giải năm 2389
Giải sáu 4524 2193 9080
Giải bẩy 938
Giải tám 18
Đầu Đuôi
0 2, 1, 6
1 2, 3, 8
2 8, 4
3 6, 8
4 5, 7
5 3
6
7
8 9, 0
9 3, 3, 3
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so