Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ
Đặc biệt 823416
Giải nhất 27205
Giải nhì 41872
Giải ba 61432 69249
Giải tư 53795 59844 84098 63038
97536 35140 34748
Giải năm 3117
Giải sáu 6783 8077 7017
Giải bẩy 789
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 5
1 6, 7, 7
2
3 2, 8, 6
4 9, 4, 0, 8
5 0
6
7 2, 7
8 3, 9
9 5, 8
Đặc biệt 605964
Giải nhất 09831
Giải nhì 23397
Giải ba 39601 46397
Giải tư 04942 03087 01546 64135
12774 41580 85420
Giải năm 5997
Giải sáu 0091 1215 6323
Giải bẩy 962
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 1, 5
1 5
2 0, 3
3 1, 5
4 2, 6
5
6 4, 2
7 4
8 7, 0
9 7, 7, 7, 1
Đặc biệt 555710
Giải nhất 38841
Giải nhì 68549
Giải ba 96282 12420
Giải tư 79836 66221 81241 40469
11712 77305 42965
Giải năm 8055
Giải sáu 4816 0071 8315
Giải bẩy 409
Giải tám 11
Đầu Đuôi
0 5, 9
1 0, 2, 6, 5, 1
2 0, 1
3 6
4 1, 9, 1
5 5
6 9, 5
7 1
8 2
9
Đặc biệt 327362
Giải nhất 89359
Giải nhì 21432
Giải ba 18706 85197
Giải tư 43629 61751 36560 36194
55609 25423 46571
Giải năm 2834
Giải sáu 6338 2472 0683
Giải bẩy 827
Giải tám 04
Đầu Đuôi
0 6, 9, 4
1
2 9, 3, 7
3 2, 4, 8
4
5 9, 1
6 2, 0
7 1, 2
8 3
9 7, 4
Đặc biệt 820456
Giải nhất 69743
Giải nhì 15731
Giải ba 49068 23065
Giải tư 76528 64769 44012 77147
28947 65805 18806
Giải năm 9753
Giải sáu 1923 1621 3319
Giải bẩy 792
Giải tám 20
Đầu Đuôi
0 5, 6
1 2, 9
2 8, 3, 1, 0
3 1
4 3, 7, 7
5 6, 3
6 8, 5, 9
7
8
9 2
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
TP. Hồ Chí Minh HCM
Đồng Tháp DT
Cà Mau CM
Phú Yên PY
Huế TTH
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so