Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 456577
Giải nhất 41447
Giải nhì 39750
Giải ba 39390 14198
Giải tư 64140 37078 76077 54054
98507 97390 07772
Giải năm 4008
Giải sáu 4733 0831 1995
Giải bẩy 510
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 7, 8
1 0
2
3 3, 1
4 7, 0
5 0, 4
6
7 7, 8, 7, 2
8 5
9 0, 8, 0, 5
Đặc biệt 769954
Giải nhất 05480
Giải nhì 47000
Giải ba 09730 66518
Giải tư 20034 28620 82377 20737
91197 34999 92610
Giải năm 5180
Giải sáu 0104 2152 0985
Giải bẩy 622
Giải tám 29
Đầu Đuôi
0 0, 4
1 8, 0
2 0, 2, 9
3 0, 4, 7
4
5 4, 2
6
7 7
8 0, 0, 5
9 7, 9
Đặc biệt 085172
Giải nhất 76373
Giải nhì 23244
Giải ba 44991 62416
Giải tư 03787 86098 30499 90886
13416 97389 99013
Giải năm 8965
Giải sáu 4105 0258 8623
Giải bẩy 985
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 5
1 6, 6, 3
2 3
3
4 4
5 8
6 5, 9
7 2, 3
8 7, 6, 9, 5
9 1, 8, 9
Đặc biệt 245066
Giải nhất 87606
Giải nhì 15041
Giải ba 01442 27732
Giải tư 19028 95784 49069 49330
51454 26553 43570
Giải năm 4756
Giải sáu 1315 4797 3324
Giải bẩy 000
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0 6, 0
1 5, 4
2 8, 4
3 2, 0
4 1, 2
5 4, 3, 6
6 6, 9
7 0
8 4
9 7
Đặc biệt 292140
Giải nhất 92314
Giải nhì 50508
Giải ba 05012 97087
Giải tư 64385 32924 50410 63546
40010 70031 60235
Giải năm 9102
Giải sáu 4532 3534 5800
Giải bẩy 980
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0 8, 2, 0
1 4, 2, 0, 0
2 4
3 1, 5, 2, 4
4 0, 6
5
6
7 8
8 7, 5, 0
9
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so