Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 764384
Giải nhất 41273
Giải nhì 41234
Giải ba 13659 48770
Giải tư 22485 18554 48584 27438
55776 63706 47850
Giải năm 3064
Giải sáu 7125 6481 6068
Giải bẩy 393
Giải tám 52
Đầu Đuôi
0 6
1
2 5
3 4, 8
4
5 9, 4, 0, 2
6 4, 8
7 3, 0, 6
8 4, 5, 4, 1
9 3
Đặc biệt 479236
Giải nhất 90770
Giải nhì 27476
Giải ba 01451 28941
Giải tư 34010 45497 98812 95932
98988 31990 79987
Giải năm 7042
Giải sáu 1713 3528 8326
Giải bẩy 713
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0
1 0, 2, 3, 3
2 8, 6
3 6, 2
4 1, 2
5 1
6 7
7 0, 6
8 8, 7
9 7, 0
Đặc biệt 211259
Giải nhất 33517
Giải nhì 19469
Giải ba 92799 79520
Giải tư 06162 36330 78754 19361
33084 32135 42355
Giải năm 8233
Giải sáu 2778 3576 9478
Giải bẩy 518
Giải tám 55
Đầu Đuôi
0
1 7, 8
2 0
3 0, 5, 3
4
5 9, 4, 5, 5
6 9, 2, 1
7 8, 6, 8
8 4
9 9
Đặc biệt 348068
Giải nhất 46504
Giải nhì 02906
Giải ba 39726 56764
Giải tư 32664 13607 66723 59368
78224 83268 55925
Giải năm 7843
Giải sáu 6315 6844 7598
Giải bẩy 911
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 4, 6, 7
1 5, 1
2 6, 3, 4, 5
3
4 3, 4, 5
5
6 8, 4, 4, 8, 8
7
8
9 8
Đặc biệt 442422
Giải nhất 81073
Giải nhì 33764
Giải ba 81570 87938
Giải tư 41250 30054 48471 17068
55842 03494 95326
Giải năm 8968
Giải sáu 0730 3688 8343
Giải bẩy 088
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0
1
2 2, 6
3 8, 0
4 2, 3
5 0, 4, 7
6 4, 8, 8
7 3, 0, 1
8 8, 8
9 4
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Dương BD
Vĩnh Long VL
Trà Vinh TV
Gia Lai GL
Ninh Thuận NT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so