Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 250098
Giải nhất 42332
Giải nhì 52494
Giải ba 88344 34049
Giải tư 65500 13734 59023 57560
85862 97405 75499
Giải năm 6399
Giải sáu 4703 6666 0920
Giải bẩy 254
Giải tám 87
Đầu Đuôi
0 0, 5, 3
1
2 3, 0
3 2, 4
4 4, 9
5 4
6 0, 2, 6
7
8 7
9 8, 4, 9, 9
Đặc biệt 369902
Giải nhất 87171
Giải nhì 45316
Giải ba 39709 46994
Giải tư 44781 34319 83648 85674
33867 68413 50256
Giải năm 5342
Giải sáu 4809 2350 4222
Giải bẩy 665
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0 2, 9, 9
1 6, 9, 3
2 2
3 1
4 8, 2
5 6, 0
6 7, 5
7 1, 4
8 1
9 4
Đặc biệt 082960
Giải nhất 78684
Giải nhì 24507
Giải ba 62479 48522
Giải tư 55398 77351 80931 27713
69434 64487 32743
Giải năm 4560
Giải sáu 2677 2691 9824
Giải bẩy 716
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 7
1 3, 6, 7
2 2, 4
3 1, 4
4 3
5 1
6 0, 0
7 9, 7
8 4, 7
9 8, 1
Đặc biệt 495312
Giải nhất 44845
Giải nhì 05616
Giải ba 07429 50150
Giải tư 66568 76184 21388 81940
08660 04263 22146
Giải năm 1973
Giải sáu 1181 5532 1613
Giải bẩy 866
Giải tám 02
Đầu Đuôi
0 2
1 2, 6, 3
2 9
3 2
4 5, 0, 6
5 0
6 8, 0, 3, 6
7 3
8 4, 8, 1
9
Đặc biệt 345695
Giải nhất 76472
Giải nhì 78711
Giải ba 08621 32604
Giải tư 21451 94910 24164 03315
45387 96995 29006
Giải năm 1837
Giải sáu 8812 3288 8878
Giải bẩy 151
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0 4, 6
1 1, 0, 5, 2, 4
2 1
3 7
4
5 1, 1
6 4
7 2, 8
8 7, 8
9 5, 5
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so