Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ
Đặc biệt 742694
Giải nhất 02120
Giải nhì 48966
Giải ba 02631 09465
Giải tư 65515 94334 43556 20399
80446 79839 60588
Giải năm 6582
Giải sáu 2431 7227 4237
Giải bẩy 176
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0
1 5
2 0, 7
3 1, 4, 9, 1, 7, 4
4 6
5 6
6 6, 5
7 6
8 8, 2
9 4, 9
Đặc biệt 738221
Giải nhất 27687
Giải nhì 09958
Giải ba 50773 33983
Giải tư 49301 27473 21911 59942
46480 61615 77287
Giải năm 6482
Giải sáu 3453 6286 9498
Giải bẩy 250
Giải tám 97
Đầu Đuôi
0 1
1 1, 5
2 1
3
4 2
5 8, 3, 0
6
7 3, 3
8 7, 3, 0, 7, 2, 6
9 8, 7
Đặc biệt 767058
Giải nhất 41235
Giải nhì 60180
Giải ba 69125 43425
Giải tư 95622 57848 02094 46172
79324 30338 93918
Giải năm 0518
Giải sáu 5282 1034 2563
Giải bẩy 614
Giải tám 80
Đầu Đuôi
0
1 8, 8, 4
2 5, 5, 2, 4
3 5, 8, 4
4 8
5 8
6 3
7 2
8 0, 2, 0
9 4
Đặc biệt 914104
Giải nhất 03070
Giải nhì 88693
Giải ba 65696 16921
Giải tư 34120 25001 27294 11090
94976 52227 27254
Giải năm 4158
Giải sáu 7680 7602 2749
Giải bẩy 759
Giải tám 16
Đầu Đuôi
0 4, 1, 2
1 6
2 1, 0, 7
3
4 9
5 4, 8, 9
6
7 0, 6
8 0
9 3, 6, 4, 0
Đặc biệt 272554
Giải nhất 76790
Giải nhì 06779
Giải ba 01685 89705
Giải tư 66576 21221 67487 19559
03777 37855 43876
Giải năm 9294
Giải sáu 2455 2174 3242
Giải bẩy 827
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 5
1
2 1, 7
3
4 2
5 4, 9, 5, 5
6
7 9, 6, 7, 6, 4
8 5, 7
9 0, 4, 2
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
TP. Hồ Chí Minh HCM
Đồng Tháp DT
Cà Mau CM
Phú Yên PY
Huế TTH
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so