Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 066025
Giải nhất 97107
Giải nhì 96023
Giải ba 45889 17009
Giải tư 97800 73881 39738 44674
72067 54010 17672
Giải năm 8555
Giải sáu 3721 7433 7712
Giải bẩy 638
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0 7, 9, 0
1 0, 2
2 5, 3, 1
3 8, 3, 8
4
5 5, 6
6 7
7 4, 2
8 9, 1
9
Đặc biệt 624586
Giải nhất 28979
Giải nhì 05089
Giải ba 36290 62907
Giải tư 83423 13019 34743 70896
06414 16612 93563
Giải năm 1355
Giải sáu 7069 2279 2340
Giải bẩy 400
Giải tám 73
Đầu Đuôi
0 7, 0
1 9, 4, 2
2 3
3
4 3, 0
5 5
6 3, 9
7 9, 9, 3
8 6, 9
9 0, 6
Đặc biệt 187939
Giải nhất 33150
Giải nhì 09743
Giải ba 95510 22564
Giải tư 78868 23512 08210 00952
82416 69600 08130
Giải năm 1337
Giải sáu 9776 0310 0120
Giải bẩy 712
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 0
1 0, 2, 0, 6, 0, 2
2 0
3 9, 0, 7
4 3
5 0, 2, 4
6 4, 8
7 6
8
9
Đặc biệt 179450
Giải nhất 44379
Giải nhì 71252
Giải ba 96437 99628
Giải tư 64789 53993 18850 21915
90661 41337 45745
Giải năm 8113
Giải sáu 7245 1637 7587
Giải bẩy 640
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0
1 5, 3
2 8
3 7, 7, 7
4 5, 5, 0
5 0, 2, 0
6 1
7 9
8 9, 7
9 3, 4
Đặc biệt 491032
Giải nhất 17115
Giải nhì 00293
Giải ba 13127 24355
Giải tư 46556 76280 38616 07735
07556 82735 30930
Giải năm 8921
Giải sáu 8997 2529 9858
Giải bẩy 057
Giải tám 91
Đầu Đuôi
0
1 5, 6
2 7, 1, 9
3 2, 5, 5, 0
4
5 5, 6, 6, 8, 7
6
7
8 0
9 3, 7, 1
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Dương BD
Vĩnh Long VL
Trà Vinh TV
Gia Lai GL
Ninh Thuận NT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so