Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ
Đặc biệt 976508
Giải nhất 44515
Giải nhì 09589
Giải ba 66031 32568
Giải tư 00876 04688 53095 61229
85948 47824 41943
Giải năm 2963
Giải sáu 7737 2759 4316
Giải bẩy 638
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 8
1 5, 6
2 9, 4
3 1, 7, 8
4 8, 3
5 9
6 8, 3, 3
7 6
8 9, 8
9 5
Đặc biệt 134177
Giải nhất 89222
Giải nhì 88409
Giải ba 22467 61096
Giải tư 06092 26267 93361 61333
22198 91170 51469
Giải năm 9686
Giải sáu 4831 4109 1394
Giải bẩy 593
Giải tám 51
Đầu Đuôi
0 9, 9
1
2 2
3 3, 1
4
5 1
6 7, 7, 1, 9
7 7, 0
8 6
9 6, 2, 8, 4, 3
Đặc biệt 256912
Giải nhất 31861
Giải nhì 60030
Giải ba 83840 41549
Giải tư 52970 47863 96522 42505
48612 06563 32047
Giải năm 8891
Giải sáu 4472 2800 6838
Giải bẩy 828
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 5, 0
1 2, 2
2 2, 8
3 0, 8
4 0, 9, 7
5 3
6 1, 3, 3
7 0, 2
8
9 1
Đặc biệt 682264
Giải nhất 18597
Giải nhì 82978
Giải ba 46392 43711
Giải tư 38500 33611 17074 35279
08753 91029 97916
Giải năm 4760
Giải sáu 4169 5243 4838
Giải bẩy 840
Giải tám 76
Đầu Đuôi
0 0
1 1, 1, 6
2 9
3 8
4 3, 0
5 3
6 4, 0, 9
7 8, 4, 9, 6
8
9 7, 2
Đặc biệt 277784
Giải nhất 27914
Giải nhì 54319
Giải ba 43454 03808
Giải tư 74905 01437 39125 44928
95421 38079 15207
Giải năm 8228
Giải sáu 4274 9816 6133
Giải bẩy 024
Giải tám 15
Đầu Đuôi
0 8, 5, 7
1 4, 9, 6, 5
2 5, 8, 1, 8, 4
3 7, 3
4
5 4
6
7 9, 4
8 4
9
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
TP. Hồ Chí Minh HCM
Đồng Tháp DT
Cà Mau CM
Phú Yên PY
Huế TTH
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so