Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 604968
Giải nhất 84568
Giải nhì 57852
Giải ba 74512 04620
Giải tư 24163 78905 54332 21964
48627 07076 82861
Giải năm 6650
Giải sáu 0073 0078 4391
Giải bẩy 816
Giải tám 62
Đầu Đuôi
0 5
1 2, 6
2 0, 7
3 2
4
5 2, 0
6 8, 8, 3, 4, 1, 2
7 6, 3, 8
8
9 1
Đặc biệt 526440
Giải nhất 53122
Giải nhì 02358
Giải ba 79480 31310
Giải tư 28925 98449 98193 62878
19560 74562 69753
Giải năm 8265
Giải sáu 0661 3946 4060
Giải bẩy 470
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0
1 0
2 2, 5
3 0
4 0, 9, 6
5 8, 3
6 0, 2, 5, 1, 0
7 8, 0
8 0
9 3
Đặc biệt 634573
Giải nhất 81512
Giải nhì 23778
Giải ba 58323 54218
Giải tư 12221 27284 19772 05216
07177 82539 99306
Giải năm 5733
Giải sáu 6451 6430 4063
Giải bẩy 771
Giải tám 20
Đầu Đuôi
0 6
1 2, 8, 6
2 3, 1, 0
3 9, 3, 0
4
5 1
6 3
7 3, 8, 2, 7, 1
8 4
9
Đặc biệt 543794
Giải nhất 08243
Giải nhì 48214
Giải ba 52481 67180
Giải tư 02859 28707 26705 87476
31296 20564 69361
Giải năm 5049
Giải sáu 0226 5850 6574
Giải bẩy 960
Giải tám 26
Đầu Đuôi
0 7, 5
1 4
2 6, 6
3
4 3, 9
5 9, 0
6 4, 1, 0
7 6, 4
8 1, 0
9 4, 6
Đặc biệt 603052
Giải nhất 32951
Giải nhì 25276
Giải ba 52762 34663
Giải tư 63891 36508 27415 76499
00164 48207 54500
Giải năm 0265
Giải sáu 9470 8159 3465
Giải bẩy 858
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 8, 7, 0, 3
1 5
2
3
4
5 2, 1, 9, 8
6 2, 3, 4, 5, 5
7 6, 0
8
9 1, 9
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so