Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 39416
Giải nhất 60168
Giải nhì 20593 20897
Giải ba 18791 46357 60806
46604 36921 06778
Giải tư 0382 7935 8299 4714
Giải năm 7120 1470 0246
0814 8203 0885
Giải sáu 878 694 346
Giải bẩy 14 41 17 70
Đầu Đuôi
0 6, 4, 3
1 6, 4, 4, 4, 7
2 1, 0
3 5
4 6, 6, 1
5 7
6 8
7 8, 0, 8, 0
8 2, 5
9 3, 7, 1, 9, 4
Đặc biệt 82524
Giải nhất 34244
Giải nhì 34070 44290
Giải ba 97357 76471 43109
97496 53085 93333
Giải tư 2648 8832 1319 7867
Giải năm 5675 1449 7035
6373 0023 6964
Giải sáu 961 460 921
Giải bẩy 11 49 01 76
Đầu Đuôi
0 9, 1
1 9, 1
2 4, 3, 1
3 3, 2, 5
4 4, 8, 9, 9
5 7
6 7, 4, 1, 0
7 0, 1, 5, 3, 6
8 5
9 0, 6
Đặc biệt 47019
Giải nhất 34645
Giải nhì 75635 81081
Giải ba 01237 97575 41873
71518 81155 48459
Giải tư 9165 5112 0470 7877
Giải năm 8964 1825 5654
1014 5895 2811
Giải sáu 480 737 264
Giải bẩy 90 88 96 22
Đầu Đuôi
0
1 9, 8, 2, 4, 1
2 5, 2
3 5, 7, 7
4 5
5 5, 9, 4
6 5, 4, 4
7 5, 3, 0, 7
8 1, 0, 8
9 5, 0, 6
Đặc biệt 35128
Giải nhất 62713
Giải nhì 20359 73758
Giải ba 53564 77328 65062
90851 90030 24099
Giải tư 1226 2246 1603 7879
Giải năm 7357 6641 4876
5847 3992 3457
Giải sáu 853 512 498
Giải bẩy 86 64 46 53
Đầu Đuôi
0 3
1 3, 2
2 8, 8, 6
3 0
4 6, 1, 7, 6
5 9, 8, 1, 7, 7, 3, 3
6 4, 2, 4
7 9, 6
8 6
9 9, 2, 8
Đặc biệt 48145
Giải nhất 09500
Giải nhì 30105 15223
Giải ba 30969 61488 96739
78029 57542 12101
Giải tư 5337 1478 9575 5666
Giải năm 2382 6651 3181
9703 1466 6514
Giải sáu 804 724 288
Giải bẩy 88 97 07 90
Đầu Đuôi
0 0, 5, 1, 3, 4, 7
1 4
2 3, 9, 4
3 9, 7
4 5, 2
5 1
6 9, 6, 6
7 8, 5
8 8, 2, 1, 8, 8
9 7, 0
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so