Nhận kết quả sổ số
Đặc biệt 389525
Giải nhất 99793
Giải nhì 48425
Giải ba 52889 12706
Giải tư 40725 54274 51062 08670
40931 76130 22437
Giải năm 9680
Giải sáu 5996 2265 0679
Giải bẩy 293
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 6
1
2 5, 5, 5
3 1, 0, 7
4 5
5
6 2, 5
7 4, 0, 9
8 9, 0
9 3, 6, 3
Đặc biệt 040468
Giải nhất 89679
Giải nhì 88454
Giải ba 00046 19702
Giải tư 37707 37462 53573 50909
02331 64599 25492
Giải năm 6557
Giải sáu 6527 3720 9280
Giải bẩy 632
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 2, 7, 9, 7
1
2 7, 0
3 1, 2
4 6
5 4, 7
6 8, 2
7 9, 3
8 0
9 9, 2
Đặc biệt 592515
Giải nhất 34867
Giải nhì 16811
Giải ba 27846 75977
Giải tư 51878 91570 62115 65857
22451 43808 47904
Giải năm 9826
Giải sáu 6003 6602 8390
Giải bẩy 880
Giải tám 27
Đầu Đuôi
0 8, 4, 3, 2
1 5, 1, 5
2 6, 7
3
4 6
5 7, 1
6 7
7 7, 8, 0
8 0
9 0
Đặc biệt 233412
Giải nhất 96700
Giải nhì 46184
Giải ba 70609 93513
Giải tư 42859 66508 93748 10115
20560 59089 44223
Giải năm 9031
Giải sáu 0282 3834 6592
Giải bẩy 703
Giải tám 18
Đầu Đuôi
0 0, 9, 8, 3
1 2, 3, 5, 8
2 3
3 1, 4
4 8
5 9
6 0
7
8 4, 9, 2
9 2
Đặc biệt 777649
Giải nhất 87387
Giải nhì 87532
Giải ba 81399 53207
Giải tư 91515 06798 84883 80608
10843 94363 18938
Giải năm 7734
Giải sáu 9878 5373 7568
Giải bẩy 755
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0 7, 8
1 5
2
3 2, 8, 4
4 9, 3
5 5
6 3, 8
7 8, 3, 5
8 7, 3
9 9, 8
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so