xs

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

Jackpot Mega 6/45 ước tính Mở thưởng ngày tiếp theo Thứ 6, 22/11/2019
18,300,224,000 đồng Xổ số điện toán 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 4 - Thứ 6 - CN

Kỳ quay thưởng: 00522
10 21 22 24 43 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
10
684
11659
Giá trị giải (đồng)
18,300,224,000
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: 00521
06 07 14 31 39 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
683
12441
Giá trị giải (đồng)
16,908,131,500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: 00520
02 13 27 33 40 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
19
661
11224
Giá trị giải (đồng)
15,604,919,500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: 00519
17 19 24 30 31 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
13
652
11368
Giá trị giải (đồng)
14,424,595,500
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: 00517
04 16 19 30 32 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
15
708
11333
Giá trị giải (đồng)
13,105,822,000
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: 00516
03 15 22 23 38 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
38
1014
15743
Giá trị giải (đồng)
25,973,365,000
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: 00515
28 30 32 38 44 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
844
13669
Giá trị giải (đồng)
24,662,089,000
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: 00514
06 11 20 30 37 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
12
847
14003
Giá trị giải (đồng)
23,289,402,000
10.000.000
300.000
30.000
Kỳ quay thưởng: 00513
02 05 08 12 29 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự
Giải thưởng
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
28
1013
16234
Giá trị giải (đồng)
21,917,627,500
10.000.000
300.000
30.000
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86