Tạo mã nhúng kết quả xổ số

Mã nhúng kết quả xổ số

Copy đoạn sau vào website, bog. Kích thước có thể tùy chỉnh (mặc định =300px;)

Xem trước (demo)

Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86