thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Kon Tum trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Kon Tum

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
01 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/11/2020
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
23 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
24 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
26 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
28 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
30 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/10/2020
33 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020
52 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/08/2020
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2020
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
59 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020
61 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
68 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
71 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
74 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/07/2020
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
84 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
85 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
86 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
87 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
88 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
89 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
93 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/10/2020
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
99 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 23 3 lần ra

Cặp số 24 3 lần ra

Cặp số 26 3 lần ra

Cặp số 30 3 lần ra

Cặp số 61 3 lần ra

Cặp số 68 3 lần ra

Cặp số 74 3 lần ra

Cặp số 86 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 28 6 lần ra

Cặp số 26 5 lần ra

Cặp số 68 5 lần ra

Cặp số 88 5 lần ra

Cặp số 08 4 lần ra

Cặp số 14 4 lần ra

Cặp số 30 4 lần ra

Cặp số 59 4 lần ra

Cặp số 61 4 lần ra

Cặp số 74 4 lần ra

Cặp số 96 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 82 12 lần ra

Cặp số 88 12 lần ra

Cặp số 14 11 lần ra

Cặp số 26 11 lần ra

Cặp số 96 11 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
82 12 20/12/2020
88 12 03/01/2021
14 11 27/12/2020
26 11 03/01/2021
96 11 10/01/2021
28 10 03/01/2021
68 10 17/01/2021
38 9 27/12/2020
75 9 27/12/2020
77 9 22/11/2020
00 8 10/01/2021
07 8 29/11/2020
17 8 10/01/2021
20 8 03/01/2021
27 8 17/01/2021
30 8 17/01/2021
54 8 06/12/2020
59 8 03/01/2021
62 8 20/12/2020
65 8 20/12/2020
81 8 17/01/2021
86 8 17/01/2021
08 7 13/12/2020
33 7 03/01/2021
61 7 17/01/2021
70 7 10/01/2021
01 6 17/01/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số kon tum.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 10 (Canh Ngọ), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Lao Hắc đạo
(Mọi việc bất lợi, trừ những việc trấn áp thần quỷ (trong tín ngưỡng, mê tín).)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Tân Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86