CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

TP: Nhập số:
Thống kê giải Đặc biệt
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần
Thống kê lo
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần

Thống kê hai số cuối(Lo) bất kỳ miền bắc

Thống kê Giải ĐB về nhiều nhất
TK 30 ngày 00(2)lần 19(2 lần) 35(2 lần) 02(1)lần 06(1)lần 12(1 lần) 17(1 lần) 28(1 lần)
TK 60 ngày 19(4 lần) 88(3 lần) 00(2)lần 29(2 lần) 34(2 lần) 35(2 lần) 36(2 lần) 41(2 lần)
TK 120 ngày 19(5 lần) 10(4 lần) 29(4 lần) 88(4 lần) 99(4 lần) 00(3)lần 05(3)lần 08(3)lần
TK 365 ngày 88(9 lần) 08(8)lần 19(8 lần) 29(8 lần) 65(8 lần) 86(8 lần) 41(7 lần) 56(7 lần)
Thống kê Lo về nhiều nhất
TK 30 ngày 59(16 lần) 68(16 lần) 81(15 lần) 00(14)lần 74(14 lần) 44(13 lần) 98(13 lần)
TK 60 ngày 52(30 lần) 02(27)lần 00(26)lần 68(25 lần) 18(24 lần) 59(24 lần) 81(23 lần)
TK 120 ngày 52(56 lần) 59(46 lần) 68(45 lần) 43(44 lần) 36(42 lần) 02(40)lần 32(40 lần)
TK 365 ngày 49(127 lần) 59(122 lần) 68(119 lần) 86(116 lần) 14(113 lần) 65(111 lần) 52(110 lần)
Thống kê Lo về ít nhất
TK 30 ngày 09(1)lần 20(2 lần) 11(3 lần) 06(4)lần 08(4)lần 24(4 lần) 58(4 lần)
TK 60 ngày 11(7 lần) 09(8)lần 25(8 lần) 04(9)lần 87(9 lần) 78(10 lần) 08(11)lần
TK 120 ngày 37(21 lần) 76(22 lần) 11(25 lần) 29(25 lần) 53(25 lần) 55(25 lần) 60(25 lần)
TK 365 ngày 61(77 lần) 11(79 lần) 37(80 lần) 60(80 lần) 95(82 lần) 33(83 lần) 41(84 lần)
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86