CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

TP: Nhập số:
Thống kê giải Đặc biệt
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần
Thống kê lo
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần

Thống kê hai số cuối(Lo) bất kỳ miền bắc

Thống kê Giải ĐB về nhiều nhất
TK 30 ngày 16(2 lần) 42(2 lần) 84(2 lần) 00(1)lần 02(1)lần 08(1)lần 09(1)lần 10(1 lần)
TK 60 ngày 16(3 lần) 24(3 lần) 84(3 lần) 00(2)lần 09(2)lần 11(2 lần) 15(2 lần) 42(2 lần)
TK 120 ngày 62(5 lần) 74(5 lần) 82(5 lần) 84(5 lần) 11(4 lần) 16(4 lần) 01(3)lần 24(3 lần)
TK 365 ngày 84(9 lần) 08(8)lần 16(8 lần) 29(8 lần) 59(8 lần) 74(8 lần) 97(8 lần) 02(7)lần
Thống kê Lo về nhiều nhất
TK 30 ngày 03(17)lần 58(15 lần) 87(15 lần) 68(14 lần) 00(13)lần 02(13)lần 71(13 lần)
TK 60 ngày 68(26 lần) 58(25 lần) 81(25 lần) 03(24)lần 29(24 lần) 02(23)lần 59(23 lần)
TK 120 ngày 68(51 lần) 03(49)lần 78(49 lần) 92(46 lần) 05(44)lần 63(42 lần) 93(42 lần)
TK 365 ngày 68(132 lần) 52(125 lần) 00(121)lần 59(117 lần) 93(116 lần) 92(115 lần) 30(113 lần)
Thống kê Lo về ít nhất
TK 30 ngày 41(0 lần) 37(2 lần) 06(3)lần 22(3 lần) 53(3 lần) 82(3 lần) 08(4)lần
TK 60 ngày 06(8)lần 22(8 lần) 38(8 lần) 82(8 lần) 41(9 lần) 65(9 lần) 79(9 lần)
TK 120 ngày 13(21 lần) 06(23)lần 01(24)lần 15(24 lần) 31(24 lần) 46(24 lần) 51(24 lần)
TK 365 ngày 61(79 lần) 46(80 lần) 60(81 lần) 06(82)lần 37(82 lần) 69(83 lần) 17(84 lần)
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86