CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

TP: Nhập số:
Thống kê giải Đặc biệt
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần
Thống kê lo
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần

Thống kê hai số cuối(Lo) bất kỳ miền bắc

Thống kê Giải ĐB về nhiều nhất
TK 30 ngày 62(3 lần) 01(2)lần 17(2 lần) 97(2 lần) 03(1)lần 11(1 lần) 16(1 lần) 20(1 lần)
TK 60 ngày 62(4 lần) 82(4 lần) 74(3 lần) 01(2)lần 11(2 lần) 17(2 lần) 20(2 lần) 84(2 lần)
TK 120 ngày 97(5 lần) 62(4 lần) 73(4 lần) 74(4 lần) 82(4 lần) 84(4 lần) 98(4 lần) 01(3)lần
TK 365 ngày 32(8 lần) 59(8 lần) 62(8 lần) 65(8 lần) 88(8 lần) 02(7)lần 05(7)lần 08(7)lần
Thống kê Lo về nhiều nhất
TK 30 ngày 63(17 lần) 78(16 lần) 25(14 lần) 24(13 lần) 20(12 lần) 27(12 lần) 48(12 lần)
TK 60 ngày 78(28 lần) 63(26 lần) 03(25)lần 68(24 lần) 92(24 lần) 05(23)lần 12(23 lần)
TK 120 ngày 30(48 lần) 20(47 lần) 78(44 lần) 00(42)lần 82(42 lần) 52(41 lần) 65(41 lần)
TK 365 ngày 68(129 lần) 52(124 lần) 49(117 lần) 32(116 lần) 65(115 lần) 00(113)lần 93(112 lần)
Thống kê Lo về ít nhất
TK 30 ngày 59(3 lần) 86(3 lần) 01(4)lần 11(4 lần) 33(4 lần) 81(4 lần) 07(5)lần
TK 60 ngày 86(8 lần) 13(9 lần) 01(10)lần 42(10 lần) 46(10 lần) 73(10 lần) 87(10 lần)
TK 120 ngày 81(23 lần) 15(24 lần) 31(24 lần) 69(24 lần) 13(25 lần) 46(25 lần) 60(25 lần)
TK 365 ngày 60(73 lần) 29(79 lần) 46(79 lần) 95(81 lần) 40(84 lần) 61(84 lần) 98(84 lần)
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86