CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê bộ số:
TP:
Thống kê giải Đặc biệt
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần
Thống kê lo
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần

Thống kê hai số cuối(Lo) bất kỳ miền bắc

Thống kê Giải ĐB về nhiều nhất
TK 30 ngày 01(2)lần 04(2)lần 21(2 lần) 49(2 lần) 05(1)lần 06(1)lần 08(1)lần 10(1 lần)
TK 60 ngày 49(3 lần) 97(3 lần) 01(2)lần 04(2)lần 06(2)lần 21(2 lần) 68(2 lần) 76(2 lần)
TK 120 ngày 42(4 lần) 49(4 lần) 68(4 lần) 81(4 lần) 84(4 lần) 97(4 lần) 01(3)lần 16(3 lần)
TK 365 ngày 97(11 lần) 84(10 lần) 68(9 lần) 74(9 lần) 82(8 lần) 05(7)lần 01(6)lần 02(6)lần
Thống kê Lo về nhiều nhất
TK 30 ngày 71(16 lần) 58(15 lần) 20(14 lần) 49(14 lần) 07(13)lần 11(13 lần) 64(13 lần)
TK 60 ngày 84(28 lần) 49(26 lần) 76(26 lần) 94(26 lần) 81(25 lần) 58(24 lần) 01(23)lần
TK 120 ngày 58(49 lần) 81(49 lần) 76(48 lần) 84(48 lần) 47(44 lần) 54(43 lần) 75(43 lần)
TK 365 ngày 68(126 lần) 92(117 lần) 20(114 lần) 52(113 lần) 58(113 lần) 84(113 lần) 93(113 lần)
Thống kê Lo về ít nhất
TK 30 ngày 79(2 lần) 25(3 lần) 52(3 lần) 53(3 lần) 68(3 lần) 40(4 lần) 57(4 lần)
TK 60 ngày 52(6 lần) 45(8 lần) 53(8 lần) 65(8 lần) 17(9 lần) 55(9 lần) 67(9 lần)
TK 120 ngày 53(19 lần) 65(19 lần) 22(20 lần) 79(20 lần) 17(21 lần) 66(22 lần) 45(23 lần)
TK 365 ngày 66(78 lần) 79(78 lần) 06(82)lần 17(82 lần) 45(82 lần) 46(82 lần) 55(82 lần)
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86