CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

TP: Nhập số:
Thống kê giải Đặc biệt
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần
Thống kê lo
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần

Thống kê hai số cuối(Lo) bất kỳ miền bắc

Thống kê Giải ĐB về nhiều nhất
TK 30 ngày 02(2)lần 05(2)lần 07(2)lần 66(2 lần) 84(2 lần) 95(2 lần) 97(2 lần) 09(1)lần
TK 60 ngày 05(3)lần 73(3 lần) 97(3 lần) 98(3 lần) 02(2)lần 07(2)lần 09(2)lần 66(2 lần)
TK 120 ngày 19(5 lần) 84(4 lần) 88(4 lần) 97(4 lần) 02(3)lần 05(3)lần 34(3 lần) 64(3 lần)
TK 365 ngày 86(10 lần) 88(10 lần) 19(8 lần) 29(8 lần) 05(7)lần 08(7)lần 22(7 lần) 32(7 lần)
Thống kê Lo về nhiều nhất
TK 30 ngày 30(18 lần) 19(15 lần) 00(14)lần 65(14 lần) 07(12)lần 02(11)lần 25(11 lần)
TK 60 ngày 30(26 lần) 00(25)lần 20(25 lần) 58(25 lần) 07(23)lần 65(23 lần) 83(23 lần)
TK 120 ngày 00(51)lần 52(50 lần) 02(47)lần 51(42 lần) 07(41)lần 20(41 lần) 23(41 lần)
TK 365 ngày 86(127 lần) 49(120 lần) 59(118 lần) 68(117 lần) 52(116 lần) 65(116 lần) 32(115 lần)
Thống kê Lo về ít nhất
TK 30 ngày 81(2 lần) 91(2 lần) 18(3 lần) 49(3 lần) 62(3 lần) 69(3 lần) 27(4 lần)
TK 60 ngày 69(6 lần) 03(8)lần 74(8 lần) 47(9 lần) 91(9 lần) 85(10 lần) 35(11 lần)
TK 120 ngày 11(22 lần) 70(23 lần) 25(24 lần) 41(24 lần) 69(24 lần) 91(24 lần) 03(25)lần
TK 365 ngày 95(77 lần) 61(78 lần) 60(80 lần) 06(84)lần 11(84 lần) 29(84 lần) 91(85 lần)
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86