thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
01 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/09/2021
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/09/2021
04 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2021
06 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
07 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
08 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
09 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
10 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
11 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2021
12 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
13 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
14 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2021
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2021
17 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2021
19 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2021
21 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2021
23 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2021
25 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
26 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
27 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2021
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2021
30 4.44% (6) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
31 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
32 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2021
34 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
35 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
36 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2021
37 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
38 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
39 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
40 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2021
42 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
43 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
44 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2021
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2021
46 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
47 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
48 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
49 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
50 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
51 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2021
52 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
53 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2021
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2021
55 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2021
57 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2021
59 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
60 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
61 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
62 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
63 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
64 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
65 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
66 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
67 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2021
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2021
70 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
71 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
72 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
73 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2021
74 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
75 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
76 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2021
78 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
79 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2021
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2021
81 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
82 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
83 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
84 5.93% (8) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
85 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2021
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2021
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2021
88 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2021
90 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
91 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
92 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
93 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
94 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
95 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2021
96 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2021
97 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2021
98 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
99 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 84 8 lần ra

Cặp số 30 6 lần ra

Cặp số 82 5 lần ra

Cặp số 08 4 lần ra

Cặp số 32 4 lần ra

Cặp số 83 4 lần ra

Cặp số 98 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 84 11 lần ra

Cặp số 08 7 lần ra

Cặp số 19 7 lần ra

Cặp số 30 6 lần ra

Cặp số 47 6 lần ra

Cặp số 50 6 lần ra

Cặp số 65 6 lần ra

Cặp số 82 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 84 20 lần ra

Cặp số 11 16 lần ra

Cặp số 27 15 lần ra

Cặp số 45 15 lần ra

Cặp số 70 15 lần ra

Cặp số 86 15 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
84 20 16/09/2021
11 16 12/09/2021
27 15 13/09/2021
45 15 11/09/2021
70 15 15/09/2021
86 15 10/09/2021
19 12 16/09/2021
65 12 16/09/2021
08 11 14/09/2021
38 11 14/09/2021
47 11 16/09/2021
60 11 14/09/2021
74 11 14/09/2021
83 11 13/09/2021
06 10 15/09/2021
12 10 15/09/2021
24 10 09/09/2021
30 10 16/09/2021
41 10 10/09/2021
55 10 14/09/2021
63 10 16/09/2021
66 10 15/09/2021
68 10 10/09/2021
80 10 11/09/2021
82 10 16/09/2021
93 10 16/09/2021
96 10 12/09/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 16 tháng 09 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 10 (Đinh Mão), Tháng 8 (Đinh Dậu), Năm 2021 (Tân Sửu)

Ngày Minh Đường Hoàng đạo
(Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.)

Giờ Hoàng đạo: Dần, Mão, Mùi, Dậu
Giờ Hắc đạo: Sửu, Tị, Thân, Hợi
00:00Giờ Canh Tý
Tư MệnhHoàng đạo
01:00Giờ Tân Sửu
Câu TrậnHắc đạo
03:00Giờ Nhâm Dần
Thanh LongHoàng đạo
05:00Giờ Quý Mão
Minh ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Giáp Thìn
Thiên HìnhHắc đạo
09:00Giờ Ất Tị
Chu TướcHắc đạo
11:00Giờ Bính Ngọ
Kim QuỹHoàng đạo
13:00Giờ Đinh Mùi
Kim ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Mậu Thân
Bạch HổHắc đạo
17:00Giờ Kỷ Dậu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Canh Tuất
Thiên LaoHắc đạo
21:00Giờ Tân Hợi
Nguyên VũHắc đạo
23:00Giờ Canh Tý
Tư MệnhHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng chính Nam

Những việc nên làm: Bốc thuốc, uống thuốc, chữa bệnh.
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, cho vay, động thổ, san nền đắp nền, vẽ họa chụp ảnh, lên quan nhậm chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, học kỹ nghệ, làm lễ cầu thân, vào làm hành chính, nộp đơn dâng sớ

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86