thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/04/2024
03 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
04 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
05 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
06 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/04/2024
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/04/2024
09 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
10 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
11 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/04/2024
14 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
15 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
16 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
17 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
18 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
19 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
20 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
22 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
23 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
24 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
25 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
26 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
27 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
28 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
29 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/04/2024
32 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
33 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
34 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
36 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
37 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
38 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
39 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
40 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
41 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
43 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
44 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
45 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
46 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
47 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
48 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
49 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
50 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
51 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
52 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
54 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/04/2024
56 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
57 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
58 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
59 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
60 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
61 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
62 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
63 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/04/2024
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/04/2024
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/04/2024
69 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
70 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
71 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
73 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
74 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
75 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/04/2024
77 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/04/2024
79 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
80 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/04/2024
84 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
85 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
86 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2024
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/04/2024
89 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
90 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
91 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
92 4.44% (6) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/04/2024
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
95 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
96 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/04/2024
98 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
99 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 92 6 lần ra

Cặp số 22 4 lần ra

Cặp số 57 4 lần ra

Cặp số 71 4 lần ra

Cặp số 89 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 16 7 lần ra

Cặp số 22 7 lần ra

Cặp số 89 7 lần ra

Cặp số 92 7 lần ra

Cặp số 71 6 lần ra

Cặp số 90 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 57 15 lần ra

Cặp số 69 15 lần ra

Cặp số 79 15 lần ra

Cặp số 09 14 lần ra

Cặp số 42 14 lần ra

Cặp số 61 14 lần ra

Cặp số 89 14 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
57 15 20/04/2024
69 15 18/04/2024
79 15 20/04/2024
09 14 21/04/2024
42 14 16/04/2024
61 14 18/04/2024
89 14 20/04/2024
10 13 19/04/2024
22 13 21/04/2024
32 13 21/04/2024
71 13 21/04/2024
90 13 20/04/2024
15 12 21/04/2024
28 12 17/04/2024
52 12 18/04/2024
59 12 21/04/2024
16 11 19/04/2024
49 11 19/04/2024
50 11 17/04/2024
86 11 21/04/2024
91 11 21/04/2024
92 11 21/04/2024
96 11 18/04/2024
99 11 20/04/2024
03 10 21/04/2024
05 10 20/04/2024
13 10 15/04/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 14 (Bính Thìn), Tháng 3 (Mậu Thìn), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Thanh Long Hoàng đạo
(Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các ngày Hoàng Đạo.)

Giờ Hoàng đạo: Thìn, Tị, Dậu, Hợi
Giờ Hắc đạo: Sửu, Mão, Mùi, Tuất
00:00Giờ Mậu Tý
Thiên LaoHắc đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Nguyên VũHắc đạo
03:00Giờ Canh Dần
Tư MệnhHoàng đạo
05:00Giờ Tân Mão
Câu TrậnHắc đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thanh LongHoàng đạo
09:00Giờ Quý Tị
Minh ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Thiên HìnhHắc đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Chu TướcHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Kim QuỹHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Kim ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Bạch HổHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Thiên LaoHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Xuất hành đặng lợi, sinh con rất tốt.
Việc không nên làm: Động đất ban nền, đắp nền, lót giường, vẽ họa chụp ảnh, lên quan nhậm chức, nạp lễ cầu thân, vào làm hành chánh, dâng nộp đơn từ, mở kho vựa

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86