thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
01 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
02 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
03 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
04 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
05 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
07 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
08 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
09 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
11 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
12 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
13 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
15 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
16 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
17 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
19 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
20 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
21 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
22 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
23 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
24 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
25 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
27 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
28 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
31 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
33 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
35 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
36 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
37 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
38 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
39 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
40 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
41 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
43 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
44 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
45 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
46 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
48 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
49 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
50 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
51 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
52 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
53 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021
55 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
56 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
58 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
59 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
60 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
61 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
62 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
63 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
64 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
65 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
66 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
67 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
68 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
69 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
70 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
74 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
75 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
77 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
78 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
79 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
80 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
81 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
83 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
84 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
86 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
87 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2021
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
91 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
93 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
94 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
95 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
96 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
97 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
98 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
99 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 38 4 lần ra

Cặp số 80 4 lần ra

Cặp số 02 3 lần ra

Cặp số 19 3 lần ra

Cặp số 25 3 lần ra

Cặp số 48 3 lần ra

Cặp số 49 3 lần ra

Cặp số 52 3 lần ra

Cặp số 55 3 lần ra

Cặp số 58 3 lần ra

Cặp số 67 3 lần ra

Cặp số 70 3 lần ra

Cặp số 84 3 lần ra

Cặp số 95 3 lần ra

Cặp số 97 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 48 8 lần ra

Cặp số 16 6 lần ra

Cặp số 38 6 lần ra

Cặp số 80 6 lần ra

Cặp số 95 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 14 16 lần ra

Cặp số 97 15 lần ra

Cặp số 48 14 lần ra

Cặp số 49 14 lần ra

Cặp số 11 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
14 16 15/01/2021
97 15 19/01/2021
48 14 20/01/2021
49 14 21/01/2021
11 13 20/01/2021
08 12 18/01/2021
41 12 20/01/2021
77 12 19/01/2021
80 12 21/01/2021
95 12 21/01/2021
98 12 17/01/2021
16 11 19/01/2021
17 11 18/01/2021
55 11 21/01/2021
65 11 17/01/2021
71 11 16/01/2021
86 11 18/01/2021
02 10 20/01/2021
09 10 21/01/2021
10 10 14/01/2021
19 10 21/01/2021
27 10 19/01/2021
29 10 15/01/2021
36 10 20/01/2021
54 10 13/01/2021
62 10 17/01/2021
70 10 20/01/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 10 (Canh Ngọ), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Lao Hắc đạo
(Mọi việc bất lợi, trừ những việc trấn áp thần quỷ (trong tín ngưỡng, mê tín).)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Tân Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86