thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
01 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
03 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
04 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/03/2021
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2021
08 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
09 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
10 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
11 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
12 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
13 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
14 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
15 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/02/2021
17 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
18 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/02/2021
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/03/2021
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
22 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/02/2021
25 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
27 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/02/2021
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2021
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
31 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
32 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
33 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
34 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
35 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
36 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
37 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
38 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
39 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
40 5.93% (8) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2021
42 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
43 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
44 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
45 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
46 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
47 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/02/2021
49 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
50 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
51 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
52 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/03/2021
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/03/2021
55 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2021
57 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
58 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
59 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
60 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
61 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
62 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
63 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
64 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
65 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
66 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
67 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
68 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
69 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
70 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
71 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/02/2021
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
74 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
75 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
76 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
78 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
80 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/02/2021
82 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2021
84 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
85 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
86 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2021
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2021
88 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
89 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
90 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/03/2021
92 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2021
93 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2021
94 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/03/2021
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
98 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/03/2021
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 40 8 lần ra

Cặp số 09 4 lần ra

Cặp số 14 4 lần ra

Cặp số 59 4 lần ra

Cặp số 60 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 40 9 lần ra

Cặp số 18 7 lần ra

Cặp số 75 7 lần ra

Cặp số 88 7 lần ra

Cặp số 44 6 lần ra

Cặp số 68 6 lần ra

Cặp số 77 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 32 16 lần ra

Cặp số 33 16 lần ra

Cặp số 69 16 lần ra

Cặp số 75 16 lần ra

Cặp số 18 15 lần ra

Cặp số 40 15 lần ra

Cặp số 82 15 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
32 16 07/03/2021
33 16 07/03/2021
69 16 05/03/2021
75 16 08/03/2021
18 15 06/03/2021
40 15 07/03/2021
82 15 06/03/2021
43 14 08/03/2021
68 14 07/03/2021
08 13 06/03/2021
09 13 08/03/2021
64 13 07/03/2021
77 13 03/03/2021
11 12 06/03/2021
25 12 07/03/2021
44 12 08/03/2021
78 12 05/03/2021
88 12 08/03/2021
06 11 02/03/2021
10 11 04/03/2021
14 11 08/03/2021
46 11 08/03/2021
86 11 05/03/2021
47 10 08/03/2021
66 10 07/03/2021
70 10 05/03/2021
71 10 06/03/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 26 (Bính Thìn), Tháng 1 (Canh Dần), Năm 2021 (Tân Sửu)

Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo
(Tốt cho việc cưới hỏi.)

Giờ Hoàng đạo: Thìn, Tị, Dậu, Hợi
Giờ Hắc đạo: Sửu, Mão, Mùi, Tuất
00:00Giờ Mậu Tý
Thiên LaoHắc đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Nguyên VũHắc đạo
03:00Giờ Canh Dần
Tư MệnhHoàng đạo
05:00Giờ Tân Mão
Câu TrậnHắc đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thanh LongHoàng đạo
09:00Giờ Quý Tị
Minh ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Thiên HìnhHắc đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Chu TướcHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Kim QuỹHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Kim ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Bạch HổHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Thiên LaoHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Xuất hành, đi đường thủy, cho vay, thu nợ, mua hàng, bán hàng, nhập kho, đặt táng, kê gác, sửa chữa, lắp đặt máy, thuê thêm người, vào học kỹ nghệ, làm chuồng gà ngỗng vịt.
Việc không nên làm: Lên quan lĩnh chức, uống thuốc, vào làm hành chính, dâng nộp đơn từ.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86