LO GAN

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
79 ra ngày 04/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 24 ngày

66 ra ngày 05/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 23 ngày

52 ra ngày 08/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 20 ngày

00 ra ngày 09/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 19 ngày

73 ra ngày 10/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 18 ngày

53 ra ngày 12/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 16 ngày

86 ra ngày 12/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 16 ngày

03 ra ngày 13/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 15 ngày

04 ra ngày 13/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 15 ngày

14 ra ngày 13/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 15 ngày

15 ra ngày 13/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 15 ngày

67 ra ngày 14/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 14 ngày

26 ra ngày 15/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 13 ngày

27 ra ngày 15/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 13 ngày

77 ra ngày 15/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 13 ngày

88 ra ngày 15/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 13 ngày

12 ra ngày 16/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 12 ngày

22 ra ngày 16/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 12 ngày

60 ra ngày 16/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 12 ngày

82 ra ngày 16/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 12 ngày

91 ra ngày 16/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 12 ngày

99 ra ngày 16/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 12 ngày

10 ra ngày 17/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 11 ngày

38 ra ngày 17/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 11 ngày

68 ra ngày 17/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 11 ngày

45 ra ngày 18/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 10 ngày

64 ra ngày 18/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 10 ngày

81 ra ngày 18/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 10 ngày

05 ra ngày 19/01/2020 Đến ngày 28/01/2020, vẫn chưa ra 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Thống kê số ngày lo gan cực đại các bộ số từ 00 đến 99 trong 365 ngày gần nhất
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Cực đại 15 21 16 25 16 14 22 13 21 24 16 22 15 15 14 27 20 21 23 17
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Cực đại 18 12 21 15 19 22 21 19 22 18 16 23 14 20 14 16 13 23 15 15
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Cực đại 14 32 19 14 17 18 21 16 20 11 19 26 22 25 12 23 20 21 16 13
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Cực đại 20 15 22 16 17 24 17 21 15 32 22 18 18 18 24 18 20 16 31 23
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Cực đại 14 22 17 14 15 22 16 15 16 20 19 20 19 14 16 19 14 18 19 19
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86