thong ke xo so

Thống kê xổ số Bình Dương trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bình Dương

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/08/2020
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2020
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/07/2020
05 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2020
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
08 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
09 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/06/2020
11 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2020
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/07/2020
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2020
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/08/2020
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2020
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/07/2020
23 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2020
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
27 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2020
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/08/2020
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2020
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2020
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2020
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/07/2020
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2020
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2020
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2020
51 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2020
55 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
56 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
57 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2020
59 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2020
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2020
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/06/2020
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2020
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
71 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2020
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/08/2020
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/06/2020
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/07/2020
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2020
80 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
83 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/07/2020
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
88 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/08/2020
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/08/2020
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/09/2020
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
96 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
98 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
99 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 08 4 lần ra

Cặp số 11 4 lần ra

Cặp số 51 3 lần ra

Cặp số 56 3 lần ra

Cặp số 83 3 lần ra

Cặp số 96 3 lần ra

Cặp số 98 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 83 6 lần ra

Cặp số 08 5 lần ra

Cặp số 80 5 lần ra

Cặp số 11 4 lần ra

Cặp số 34 4 lần ra

Cặp số 45 4 lần ra

Cặp số 56 4 lần ra

Cặp số 60 4 lần ra

Cặp số 62 4 lần ra

Cặp số 67 4 lần ra

Cặp số 96 4 lần ra

Cặp số 98 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 41 11 lần ra

Cặp số 89 11 lần ra

Cặp số 11 9 lần ra

Cặp số 18 9 lần ra

Cặp số 48 9 lần ra

Cặp số 62 9 lần ra

Cặp số 98 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
41 11 25/09/2020
89 11 25/09/2020
11 9 25/09/2020
18 9 18/09/2020
48 9 04/09/2020
62 9 21/08/2020
98 9 18/09/2020
56 8 18/09/2020
67 8 04/09/2020
83 8 11/09/2020
88 8 18/09/2020
92 8 25/09/2020
93 8 11/09/2020
96 8 18/09/2020
99 8 25/09/2020
05 7 18/09/2020
08 7 04/09/2020
15 7 18/09/2020
19 7 14/08/2020
23 7 28/08/2020
25 7 25/09/2020
28 7 07/08/2020
33 7 11/09/2020
38 7 18/09/2020
45 7 11/09/2020
51 7 25/09/2020
59 7 11/09/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số binh duong.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Âm Lịch

Ngày 14 (Bính Tý), Tháng 8 (Ất Dậu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86