thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Bình Thuận trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bình Thuận

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2024
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/04/2024
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2024
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/02/2024
06 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/04/2024
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/05/2024
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
11 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/06/2024
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/06/2024
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2024
14 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
15 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/05/2024
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/03/2024
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/06/2024
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2024
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2024
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/04/2024
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2024
27 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
28 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/06/2024
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2024
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/05/2024
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/06/2024
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
35 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
36 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/03/2024
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/05/2024
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
40 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/05/2024
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2024
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2024
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2024
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2024
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
48 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/06/2024
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
52 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
53 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
56 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/04/2024
59 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2024
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/05/2024
62 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2024
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
66 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
67 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2024
68 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/05/2024
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
71 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2024
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
76 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/05/2024
79 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/06/2024
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2024
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
82 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2024
84 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2024
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
87 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/05/2024
89 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2024
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2024
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2024
92 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2024
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/04/2024
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/07/2024
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2024
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2024
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/05/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 06 3 lần ra

Cặp số 27 3 lần ra

Cặp số 35 3 lần ra

Cặp số 68 3 lần ra

Cặp số 76 3 lần ra

Cặp số 82 3 lần ra

Cặp số 84 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 28 5 lần ra

Cặp số 65 5 lần ra

Cặp số 06 4 lần ra

Cặp số 22 4 lần ra

Cặp số 27 4 lần ra

Cặp số 33 4 lần ra

Cặp số 35 4 lần ra

Cặp số 50 4 lần ra

Cặp số 59 4 lần ra

Cặp số 79 4 lần ra

Cặp số 84 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 06 11 lần ra

Cặp số 23 10 lần ra

Cặp số 00 9 lần ra

Cặp số 50 9 lần ra

Cặp số 73 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
06 11 11/07/2024
23 10 13/06/2024
00 9 27/06/2024
50 9 20/06/2024
73 9 11/07/2024
21 8 11/07/2024
31 8 09/05/2024
33 8 20/06/2024
42 8 02/05/2024
72 8 13/06/2024
79 8 20/06/2024
87 8 11/07/2024
01 7 11/07/2024
09 7 16/05/2024
10 7 11/07/2024
16 7 16/05/2024
20 7 13/06/2024
24 7 27/06/2024
27 7 18/07/2024
28 7 11/07/2024
34 7 18/07/2024
36 7 11/07/2024
61 7 09/05/2024
64 7 04/07/2024
65 7 18/07/2024
68 7 18/07/2024
71 7 27/06/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số binh thuan.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 20 (Canh Dần), Tháng 6 (Tân Mùi), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo
(Tốt cho việc cưới hỏi.)

Giờ Hoàng đạo: Tý, Sửu, Tị, Mùi
Giờ Hắc đạo: Mão, Ngọ, Dậu, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Thanh LongHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Minh ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Thiên HìnhHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Chu TướcHắc đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Kim QuỹHoàng đạo
09:00Giờ Tân Tị
Kim ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Bạch HổHắc đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thiên LaoHắc đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Nguyên VũHắc đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Tư MệnhHoàng đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Câu TrậnHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Thanh LongHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Lót giường đóng giường, đi săn thú cá, khởi công làm lò nhuộm lò gốm.
Việc không nên làm: Xuất hành đường thủy.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86