thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Đồng Nai trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Nai

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/05/2024
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/06/2024
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2024
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/04/2024
08 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
09 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/05/2024
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
12 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/05/2024
14 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/05/2024
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/06/2024
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/04/2024
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2024
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/06/2024
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/05/2024
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/03/2024
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
36 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
37 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/03/2024
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/06/2024
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
42 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/04/2024
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/06/2024
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/05/2024
48 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
55 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
57 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
61 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
62 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
63 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
64 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/06/2024
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/06/2024
67 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
68 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2024
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2024
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/04/2024
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2024
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/05/2024
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
83 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/04/2024
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/05/2024
87 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/05/2024
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/06/2024
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/05/2024
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/05/2024
95 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
96 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
97 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
98 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
99 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 61 3 lần ra

Cặp số 62 3 lần ra

Cặp số 64 3 lần ra

Cặp số 67 3 lần ra

Cặp số 83 3 lần ra

Cặp số 87 3 lần ra

Cặp số 96 3 lần ra

Cặp số 97 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 83 7 lần ra

Cặp số 62 6 lần ra

Cặp số 74 5 lần ra

Cặp số 96 5 lần ra

Cặp số 61 4 lần ra

Cặp số 67 4 lần ra

Cặp số 85 4 lần ra

Cặp số 87 4 lần ra

Cặp số 90 4 lần ra

Cặp số 98 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 83 13 lần ra

Cặp số 74 12 lần ra

Cặp số 98 12 lần ra

Cặp số 57 10 lần ra

Cặp số 67 9 lần ra

Cặp số 87 9 lần ra

Cặp số 96 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
83 13 17/07/2024
74 12 24/07/2024
98 12 24/07/2024
57 10 24/07/2024
67 9 17/07/2024
87 9 24/07/2024
96 9 17/07/2024
08 8 17/07/2024
14 8 17/07/2024
17 8 24/07/2024
20 8 24/07/2024
23 8 19/06/2024
62 8 24/07/2024
63 8 10/07/2024
68 8 24/07/2024
03 7 24/07/2024
12 7 24/07/2024
18 7 29/05/2024
26 7 26/06/2024
37 7 17/07/2024
49 7 26/06/2024
52 7 03/07/2024
54 7 29/05/2024
55 7 24/07/2024
01 6 19/06/2024
09 6 03/07/2024
10 6 01/05/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số dong nai.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 20 (Canh Dần), Tháng 6 (Tân Mùi), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo
(Tốt cho việc cưới hỏi.)

Giờ Hoàng đạo: Tý, Sửu, Tị, Mùi
Giờ Hắc đạo: Mão, Ngọ, Dậu, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Thanh LongHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Minh ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Thiên HìnhHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Chu TướcHắc đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Kim QuỹHoàng đạo
09:00Giờ Tân Tị
Kim ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Bạch HổHắc đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thiên LaoHắc đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Nguyên VũHắc đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Tư MệnhHoàng đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Câu TrậnHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Thanh LongHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Lót giường đóng giường, đi săn thú cá, khởi công làm lò nhuộm lò gốm.
Việc không nên làm: Xuất hành đường thủy.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86