thong ke xo so

Thống kê xổ số Đồng Tháp trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Tháp

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2020
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2020
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2020
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2020
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2020
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/07/2020
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2020
10 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2020
14 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2020
16 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2020
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2020
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
22 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2020
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2020
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
28 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2020
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
35 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2020
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2020
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/07/2020
42 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2020
47 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
48 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
49 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2020
54 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2020
56 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2020
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/07/2020
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2020
64 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/07/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2020
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
72 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/05/2020
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2020
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2020
79 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2020
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
82 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
86 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2020
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2020
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2020
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2020
96 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
97 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
99 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 16 3 lần ra

Cặp số 96 3 lần ra

Cặp số 99 3 lần ra

Cặp số 10 2 lần ra

Cặp số 14 2 lần ra

Cặp số 19 2 lần ra

Cặp số 20 2 lần ra

Cặp số 22 2 lần ra

Cặp số 28 2 lần ra

Cặp số 35 2 lần ra

Cặp số 36 2 lần ra

Cặp số 42 2 lần ra

Cặp số 47 2 lần ra

Cặp số 48 2 lần ra

Cặp số 49 2 lần ra

Cặp số 56 2 lần ra

Cặp số 64 2 lần ra

Cặp số 72 2 lần ra

Cặp số 79 2 lần ra

Cặp số 82 2 lần ra

Cặp số 86 2 lần ra

Cặp số 97 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 72 5 lần ra

Cặp số 79 5 lần ra

Cặp số 82 5 lần ra

Cặp số 96 5 lần ra

Cặp số 99 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 03 10 lần ra

Cặp số 25 10 lần ra

Cặp số 09 9 lần ra

Cặp số 35 9 lần ra

Cặp số 78 9 lần ra

Cặp số 85 9 lần ra

Cặp số 97 9 lần ra

Cặp số 98 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
03 10 24/08/2020
25 10 14/09/2020
09 9 24/08/2020
35 9 28/09/2020
78 9 17/08/2020
85 9 10/08/2020
97 9 28/09/2020
98 9 28/09/2020
21 8 14/09/2020
70 8 28/09/2020
73 8 07/09/2020
82 8 21/09/2020
88 8 07/09/2020
99 8 07/09/2020
10 7 28/09/2020
14 7 28/09/2020
16 7 21/09/2020
19 7 14/09/2020
20 7 14/09/2020
30 7 31/08/2020
33 7 21/09/2020
38 7 14/09/2020
39 7 21/09/2020
71 7 14/09/2020
72 7 28/09/2020
76 7 10/08/2020
79 7 28/09/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số dong thap.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Âm Lịch

Ngày 14 (Bính Tý), Tháng 8 (Ất Dậu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86