thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Khánh Hòa trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Khánh Hòa

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/06/2024
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/06/2024
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/06/2024
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2024
11 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/06/2024
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/06/2024
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
16 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/06/2024
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/06/2024
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/06/2024
26 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/06/2024
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
30 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
34 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
35 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
38 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/06/2024
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2024
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/06/2024
55 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
57 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/06/2024
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
66 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/06/2024
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
71 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
72 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
73 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2024
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
76 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/06/2024
79 5.56% (5) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/05/2024
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/07/2024
82 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/07/2024
84 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/06/2024
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/05/2024
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/06/2024
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
90 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
93 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/07/2024
95 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2024
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2024
97 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
98 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/07/2024
99 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 79 5 lần ra

Cặp số 73 4 lần ra

Cặp số 26 3 lần ra

Cặp số 55 3 lần ra

Cặp số 76 3 lần ra

Cặp số 93 3 lần ra

Cặp số 95 3 lần ra

Cặp số 97 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 55 6 lần ra

Cặp số 79 6 lần ra

Cặp số 73 5 lần ra

Cặp số 06 4 lần ra

Cặp số 11 4 lần ra

Cặp số 26 4 lần ra

Cặp số 34 4 lần ra

Cặp số 46 4 lần ra

Cặp số 58 4 lần ra

Cặp số 72 4 lần ra

Cặp số 84 4 lần ra

Cặp số 92 4 lần ra

Cặp số 95 4 lần ra

Cặp số 97 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 55 10 lần ra

Cặp số 79 10 lần ra

Cặp số 06 9 lần ra

Cặp số 39 9 lần ra

Cặp số 62 9 lần ra

Cặp số 72 9 lần ra

Cặp số 75 9 lần ra

Cặp số 89 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
55 10 24/07/2024
79 10 24/07/2024
06 9 17/07/2024
39 9 09/06/2024
62 9 17/07/2024
72 9 24/07/2024
75 9 03/07/2024
89 9 10/07/2024
03 8 14/07/2024
08 8 24/07/2024
21 8 03/07/2024
22 8 03/07/2024
34 8 10/07/2024
38 8 14/07/2024
43 8 14/07/2024
44 8 07/07/2024
73 8 24/07/2024
84 8 21/07/2024
97 8 21/07/2024
11 7 14/07/2024
15 7 10/07/2024
16 7 14/07/2024
33 7 17/07/2024
42 7 21/07/2024
46 7 10/07/2024
51 7 21/07/2024
57 7 14/07/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số khanh hoa.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 20 (Canh Dần), Tháng 6 (Tân Mùi), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo
(Tốt cho việc cưới hỏi.)

Giờ Hoàng đạo: Tý, Sửu, Tị, Mùi
Giờ Hắc đạo: Mão, Ngọ, Dậu, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Thanh LongHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Minh ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Thiên HìnhHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Chu TướcHắc đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Kim QuỹHoàng đạo
09:00Giờ Tân Tị
Kim ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Bạch HổHắc đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thiên LaoHắc đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Nguyên VũHắc đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Tư MệnhHoàng đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Câu TrậnHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Thanh LongHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Lót giường đóng giường, đi săn thú cá, khởi công làm lò nhuộm lò gốm.
Việc không nên làm: Xuất hành đường thủy.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86