thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
01 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
02 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
03 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
04 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2020
06 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
07 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
08 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
09 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
10 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
11 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
12 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
13 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
15 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
16 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
17 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
18 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
19 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
20 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2020
23 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2020
25 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
26 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
27 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
28 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
31 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
32 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
34 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
35 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
36 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
37 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
38 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
39 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
40 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
41 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
42 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
43 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
44 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
46 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
47 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
48 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
49 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/10/2020
51 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
52 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
53 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
54 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
56 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
57 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
58 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020
60 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
61 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
62 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2020
64 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2020
66 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
67 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/10/2020
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
70 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2020
72 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/10/2020
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020
75 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
76 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
77 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
78 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
79 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2020
81 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/10/2020
83 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
84 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
85 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020
87 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
88 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2020
90 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
91 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
92 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020
94 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
95 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
96 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
97 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/10/2020
99 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/10/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 00 4 lần ra

Cặp số 16 4 lần ra

Cặp số 25 4 lần ra

Cặp số 64 4 lần ra

Cặp số 70 4 lần ra

Cặp số 96 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 00 8 lần ra

Cặp số 16 8 lần ra

Cặp số 04 7 lần ra

Cặp số 18 6 lần ra

Cặp số 38 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 04 14 lần ra

Cặp số 18 14 lần ra

Cặp số 38 14 lần ra

Cặp số 94 14 lần ra

Cặp số 21 13 lần ra

Cặp số 23 13 lần ra

Cặp số 91 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
04 14 22/10/2020
18 14 20/10/2020
38 14 22/10/2020
94 14 20/10/2020
21 13 17/10/2020
23 13 20/10/2020
91 13 19/10/2020
01 12 20/10/2020
16 12 22/10/2020
76 12 20/10/2020
92 12 20/10/2020
96 12 22/10/2020
00 11 22/10/2020
02 11 21/10/2020
15 11 22/10/2020
25 11 21/10/2020
40 11 22/10/2020
49 11 21/10/2020
67 11 19/10/2020
79 11 22/10/2020
11 10 21/10/2020
13 10 18/10/2020
26 10 20/10/2020
37 10 22/10/2020
42 10 18/10/2020
48 10 22/10/2020
68 10 11/10/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020

Âm Lịch

Ngày 7 (Kỷ Hợi), Tháng 9 (Bính Tuất), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo
(Tốt cho mọi việc, trừ những việc liên quan đến bùn đất, bếp núc.Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Ngọ, Mùi, Hợi
Giờ Hắc đạo: Tý, Mão, Tị, Dậu
00:00Giờ Giáp Tý
Bạch HổHắc đạo
01:00Giờ Ất Sửu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Bính Dần
Thiên LaoHắc đạo
05:00Giờ Đinh Mão
Nguyên VũHắc đạo
07:00Giờ Mậu Thìn
Tư MệnhHoàng đạo
09:00Giờ Kỷ Tị
Câu TrậnHắc đạo
11:00Giờ Canh Ngọ
Thanh LongHoàng đạo
13:00Giờ Tân Mùi
Minh ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Nhâm Thân
Thiên HìnhHắc đạo
17:00Giờ Quý Dậu
Chu TướcHắc đạo
19:00Giờ Giáp Tuất
Kim QuỹHoàng đạo
21:00Giờ Ất Hợi
Kim ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Giáp Tý
Bạch HổHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Nam
Hỷ thần: Hướng Đông bắc

Những việc nên làm: Động đất, ban nền đắp nền, thờ cúng Táo Thần, cầu thầy chữa bệnh bằng cách mổ xẻ hay châm cứu, bốc thuốc, xả tang, khởi công làm lò nhuộm lò gốm, nữ nhân khởi đầu uống thuốc chữa bệnh.
Việc không nên làm: Đẻ con nhằm ngày này khó nuôi, nên làm Âm Đức cho con, nam nhân kỵ khởi đầu uống thuốc.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86