thong ke xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
01 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
02 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
03 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
05 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
06 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
07 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
08 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
09 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2020
11 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
12 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2020
16 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
17 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2020
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
21 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
22 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
23 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
24 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2020
25 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
26 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2020
28 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
29 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
31 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
32 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
33 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
35 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2020
36 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
37 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
38 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
39 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
40 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
41 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
42 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2020
43 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
44 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
45 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
46 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
47 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
48 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2020
50 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2020
52 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
53 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
54 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
55 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
56 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
57 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
59 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
60 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
62 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2020
65 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2020
67 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
68 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
69 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
70 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
71 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
72 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2020
73 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
74 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
75 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
76 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
77 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/07/2020
79 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
80 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
83 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
84 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
85 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2020
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
89 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/08/2020
91 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
92 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/08/2020
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/07/2020
95 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
96 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/08/2020
97 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
98 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2020
99 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 44 5 lần ra

Cặp số 21 4 lần ra

Cặp số 45 4 lần ra

Cặp số 52 4 lần ra

Cặp số 59 4 lần ra

Cặp số 75 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 75 8 lần ra

Cặp số 21 7 lần ra

Cặp số 45 7 lần ra

Cặp số 59 7 lần ra

Cặp số 38 6 lần ra

Cặp số 44 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 01 15 lần ra

Cặp số 59 15 lần ra

Cặp số 23 13 lần ra

Cặp số 35 13 lần ra

Cặp số 44 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
01 15 10/08/2020
59 15 11/08/2020
23 13 12/08/2020
35 13 09/08/2020
44 13 13/08/2020
07 12 13/08/2020
08 12 11/08/2020
17 12 12/08/2020
50 12 12/08/2020
55 12 13/08/2020
70 12 13/08/2020
71 12 12/08/2020
79 12 13/08/2020
92 12 10/08/2020
12 11 12/08/2020
21 11 13/08/2020
38 11 11/08/2020
39 11 11/08/2020
75 11 13/08/2020
06 10 13/08/2020
11 10 12/08/2020
19 10 08/08/2020
25 10 12/08/2020
29 10 13/08/2020
43 10 11/08/2020
52 10 12/08/2020
83 10 12/08/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 13 tháng 08 năm 2020

Âm Lịch

Ngày 24 (Mậu Tý), Tháng 6 (Quý Mùi), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86