thong ke xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2020
01 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
02 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2020
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2020
05 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2020
06 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
07 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
08 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2020
09 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2020
11 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2020
13 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2020
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/01/2020
16 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2020
17 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
18 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
19 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
20 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
21 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2020
23 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2020
24 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2020
25 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2020
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2020
28 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
29 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
31 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
32 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2020
33 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
34 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2020
35 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
36 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
37 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2020
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2020
39 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2020
40 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
41 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
42 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
43 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
44 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2020
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2020
46 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2020
47 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
48 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
49 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
50 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2020
51 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2020
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2020
54 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
55 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
56 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
57 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
58 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
59 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2020
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2020
61 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
62 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
63 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2020
65 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2020
69 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
70 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
71 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
72 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2020
74 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
75 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
76 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2020
78 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2020
80 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2020
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2020
83 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
84 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
85 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2020
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2020
87 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2020
89 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
90 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2020
92 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
93 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
94 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
95 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
96 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/01/2020
97 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2020
98 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2020
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 72 5 lần ra

Cặp số 11 4 lần ra

Cặp số 21 4 lần ra

Cặp số 93 4 lần ra

Cặp số 97 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 71 10 lần ra

Cặp số 20 6 lần ra

Cặp số 37 6 lần ra

Cặp số 70 6 lần ra

Cặp số 72 6 lần ra

Cặp số 97 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 71 16 lần ra

Cặp số 58 15 lần ra

Cặp số 20 14 lần ra

Cặp số 49 14 lần ra

Cặp số 07 13 lần ra

Cặp số 11 13 lần ra

Cặp số 64 13 lần ra

Cặp số 81 13 lần ra

Cặp số 84 13 lần ra

Cặp số 94 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
71 16 23/01/2020
58 15 22/01/2020
20 14 23/01/2020
49 14 23/01/2020
07 13 21/01/2020
11 13 22/01/2020
64 13 18/01/2020
81 13 18/01/2020
84 13 23/01/2020
94 13 22/01/2020
08 12 20/01/2020
37 12 20/01/2020
47 12 21/01/2020
51 12 22/01/2020
54 12 21/01/2020
86 12 12/01/2020
12 11 16/01/2020
18 11 23/01/2020
19 11 21/01/2020
70 11 23/01/2020
72 11 21/01/2020
74 11 23/01/2020
76 11 22/01/2020
89 11 23/01/2020
29 10 22/01/2020
59 10 20/01/2020
92 10 22/01/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86