thong ke xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
01 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
02 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2020
04 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
05 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2020
07 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
08 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2020
10 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
11 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
12 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
13 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
15 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
16 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
17 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
18 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
19 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
20 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
21 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
22 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
23 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
24 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2020
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/09/2020
28 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
29 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
31 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
33 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
34 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
35 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
36 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
37 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
38 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
39 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
40 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
42 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2020
44 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2020
46 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2020
48 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
49 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
50 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
51 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
52 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
53 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/09/2020
56 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
57 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
58 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
59 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
60 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2020
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/09/2020
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
64 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
65 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2020
68 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
69 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/09/2020
71 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
72 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
73 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
74 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2020
76 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
77 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
78 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
79 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
80 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
81 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
82 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
83 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
84 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
85 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
86 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
88 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
89 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
90 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
91 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2020
93 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
94 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
95 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
96 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
97 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
98 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2020
99 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 78 4 lần ra

Cặp số 91 4 lần ra

Cặp số 11 3 lần ra

Cặp số 13 3 lần ra

Cặp số 15 3 lần ra

Cặp số 33 3 lần ra

Cặp số 34 3 lần ra

Cặp số 40 3 lần ra

Cặp số 49 3 lần ra

Cặp số 68 3 lần ra

Cặp số 83 3 lần ra

Cặp số 85 3 lần ra

Cặp số 86 3 lần ra

Cặp số 97 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 86 8 lần ra

Cặp số 91 7 lần ra

Cặp số 97 7 lần ra

Cặp số 11 6 lần ra

Cặp số 42 6 lần ra

Cặp số 69 6 lần ra

Cặp số 74 6 lần ra

Cặp số 93 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 93 20 lần ra

Cặp số 61 17 lần ra

Cặp số 91 15 lần ra

Cặp số 11 14 lần ra

Cặp số 97 14 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
93 20 29/09/2020
61 17 24/09/2020
91 15 29/09/2020
11 14 29/09/2020
97 14 29/09/2020
21 13 29/09/2020
33 13 29/09/2020
69 13 27/09/2020
86 13 27/09/2020
31 12 28/09/2020
40 12 27/09/2020
42 12 29/09/2020
52 12 27/09/2020
34 11 26/09/2020
53 11 26/09/2020
74 11 26/09/2020
78 11 28/09/2020
82 11 28/09/2020
84 11 28/09/2020
49 10 28/09/2020
57 10 28/09/2020
67 10 24/09/2020
68 10 29/09/2020
80 10 29/09/2020
88 10 28/09/2020
92 10 24/09/2020
94 10 29/09/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien trung.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Âm Lịch

Ngày 14 (Bính Tý), Tháng 8 (Ất Dậu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86