thong ke xo so

Thống kê xổ số Sóc Trăng trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Sóc Trăng

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/07/2020
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/06/2020
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
08 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
09 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
10 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/07/2020
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/02/2020
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/03/2020
14 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
16 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/06/2020
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
22 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
26 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/06/2020
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/07/2020
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
36 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
37 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/08/2020
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/08/2020
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/08/2020
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/07/2020
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/07/2020
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/08/2020
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
53 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
55 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/07/2020
57 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/07/2020
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
60 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
62 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
63 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/07/2020
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/07/2020
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
69 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/06/2020
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
73 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/06/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/06/2020
79 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/08/2020
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
83 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/03/2020
85 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/09/2020
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/09/2020
88 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/08/2020
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/09/2020
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/07/2020
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/07/2020
94 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/09/2020
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/06/2020
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/08/2020
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/07/2020
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/08/2020
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/07/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 63 4 lần ra

Cặp số 79 4 lần ra

Cặp số 85 4 lần ra

Cặp số 16 3 lần ra

Cặp số 53 3 lần ra

Cặp số 94 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 10 5 lần ra

Cặp số 16 5 lần ra

Cặp số 59 5 lần ra

Cặp số 79 5 lần ra

Cặp số 85 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 56 10 lần ra

Cặp số 00 9 lần ra

Cặp số 04 9 lần ra

Cặp số 10 9 lần ra

Cặp số 38 9 lần ra

Cặp số 40 9 lần ra

Cặp số 51 9 lần ra

Cặp số 60 9 lần ra

Cặp số 86 9 lần ra

Cặp số 94 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
56 10 15/07/2020
00 9 23/09/2020
04 9 05/08/2020
10 9 02/09/2020
38 9 19/08/2020
40 9 19/08/2020
51 9 19/08/2020
60 9 02/09/2020
86 9 02/09/2020
94 9 16/09/2020
35 8 23/09/2020
45 8 12/08/2020
54 8 23/09/2020
57 8 16/09/2020
67 8 26/08/2020
74 8 16/09/2020
92 8 29/07/2020
08 7 09/09/2020
16 7 23/09/2020
23 7 26/08/2020
29 7 09/09/2020
37 7 23/09/2020
42 7 12/08/2020
47 7 23/09/2020
49 7 16/09/2020
63 7 23/09/2020
79 7 16/09/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số soc trang.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Âm Lịch

Ngày 14 (Bính Tý), Tháng 8 (Ất Dậu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86