thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số TT Huế trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số TT Huế

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/03/2024
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/04/2024
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/04/2024
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/05/2024
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
07 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/05/2024
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/04/2024
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/04/2024
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/04/2024
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/04/2024
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/04/2024
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/04/2024
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/05/2024
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/03/2024
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/04/2024
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/03/2024
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/05/2024
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
41 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/03/2024
44 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
45 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/04/2024
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/04/2024
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
50 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
51 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/04/2024
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
55 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
56 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
57 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/04/2024
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/05/2024
62 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
63 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/05/2024
65 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
66 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
70 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
72 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/04/2024
74 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/05/2024
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/04/2024
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/05/2024
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/05/2024
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/04/2024
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
84 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/03/2024
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
87 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
88 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2024
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/03/2024
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/03/2024
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/04/2024
97 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2024
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/05/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 07 4 lần ra

Cặp số 65 4 lần ra

Cặp số 41 3 lần ra

Cặp số 45 3 lần ra

Cặp số 55 3 lần ra

Cặp số 56 3 lần ra

Cặp số 57 3 lần ra

Cặp số 63 3 lần ra

Cặp số 84 3 lần ra

Cặp số 88 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 07 6 lần ra

Cặp số 55 6 lần ra

Cặp số 52 5 lần ra

Cặp số 65 5 lần ra

Cặp số 74 5 lần ra

Cặp số 88 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 07 12 lần ra

Cặp số 17 12 lần ra

Cặp số 55 11 lần ra

Cặp số 65 11 lần ra

Cặp số 09 10 lần ra

Cặp số 51 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
07 12 27/05/2024
17 12 26/05/2024
55 11 20/05/2024
65 11 27/05/2024
09 10 12/05/2024
51 10 27/05/2024
02 9 28/04/2024
76 9 27/05/2024
99 9 06/05/2024
00 8 12/05/2024
03 8 05/05/2024
34 8 05/05/2024
39 8 05/05/2024
44 8 27/05/2024
45 8 27/05/2024
52 8 20/05/2024
74 8 20/05/2024
78 8 29/04/2024
82 8 27/05/2024
88 8 27/05/2024
12 7 12/05/2024
13 7 26/05/2024
57 7 26/05/2024
62 7 26/05/2024
64 7 06/05/2024
79 7 13/05/2024
91 7 20/05/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số tt hue.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 23 (Giáp Ngọ), Tháng 4 (Kỷ Tị), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Thanh Long Hoàng đạo
(Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các ngày Hoàng Đạo.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Giáp Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Ất Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Bính Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Đinh Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Mậu Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Kỷ Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Canh Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Tân Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Nhâm Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Quý Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Giáp Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Ất Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Giáp Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông Nam
Hỷ thần: Hướng Đông bắc

Những việc nên làm: Động đất, ban nền đắp nền, thờ cúng Táo Thần, cầu thầy chữa bệnh bằng cách mổ xẻ hay châm cứu, bốc thuốc, xả tang, khởi công làm lò nhuộm lò gốm, nữ nhân khởi đầu uống thuốc chữa bệnh.
Việc không nên làm: Đẻ con nhằm ngày này khó nuôi, nên làm Âm Đức cho con, nam nhân kỵ khởi đầu uống thuốc.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86