thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Vĩnh Long trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Vĩnh Long

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/03/2024
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
05 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/03/2024
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2024
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2024
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
16 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
21 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
22 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2024
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2024
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2024
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2024
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/02/2024
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2024
31 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
33 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
34 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2024
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
37 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
38 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2024
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2024
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2024
46 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2024
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2024
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/03/2024
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2024
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2024
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2024
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2024
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2024
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2024
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2024
64 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2024
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2024
67 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
68 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
69 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2024
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2024
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
73 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
74 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
75 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2024
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2024
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
81 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2024
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/03/2024
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2024
88 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2024
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/06/2024
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2024
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2024
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2024
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2024
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2024
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2024
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2024
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 16 4 lần ra

Cặp số 67 4 lần ra

Cặp số 69 4 lần ra

Cặp số 33 3 lần ra

Cặp số 34 3 lần ra

Cặp số 64 3 lần ra

Cặp số 73 3 lần ra

Cặp số 81 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 16 6 lần ra

Cặp số 33 6 lần ra

Cặp số 34 6 lần ra

Cặp số 00 5 lần ra

Cặp số 67 5 lần ra

Cặp số 69 5 lần ra

Cặp số 81 5 lần ra

Cặp số 85 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 03 11 lần ra

Cặp số 34 11 lần ra

Cặp số 21 10 lần ra

Cặp số 67 10 lần ra

Cặp số 69 10 lần ra

Cặp số 81 10 lần ra

Cặp số 94 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
03 11 07/06/2024
34 11 07/06/2024
21 10 31/05/2024
67 10 07/06/2024
69 10 07/06/2024
81 10 31/05/2024
94 10 10/05/2024
16 9 07/06/2024
46 9 31/05/2024
23 8 08/03/2024
41 8 07/06/2024
53 8 24/05/2024
64 8 31/05/2024
74 8 10/05/2024
02 7 19/04/2024
07 7 15/03/2024
30 7 26/04/2024
33 7 31/05/2024
36 7 22/03/2024
39 7 24/05/2024
42 7 31/05/2024
43 7 17/05/2024
47 7 26/04/2024
52 7 15/03/2024
60 7 03/05/2024
62 7 29/03/2024
65 7 03/05/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số vinh long.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 9 (Kỷ Dậu), Tháng 5 (Canh Ngọ), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Minh Đường Hoàng đạo
(Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.)

Giờ Hoàng đạo: Dần, Mão, Mùi, Dậu
Giờ Hắc đạo: Sửu, Tị, Thân, Hợi
00:00Giờ Giáp Tý
Tư MệnhHoàng đạo
01:00Giờ Ất Sửu
Câu TrậnHắc đạo
03:00Giờ Bính Dần
Thanh LongHoàng đạo
05:00Giờ Đinh Mão
Minh ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Mậu Thìn
Thiên HìnhHắc đạo
09:00Giờ Kỷ Tị
Chu TướcHắc đạo
11:00Giờ Canh Ngọ
Kim QuỹHoàng đạo
13:00Giờ Tân Mùi
Kim ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Nhâm Thân
Bạch HổHắc đạo
17:00Giờ Quý Dậu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Giáp Tuất
Thiên LaoHắc đạo
21:00Giờ Ất Hợi
Nguyên VũHắc đạo
23:00Giờ Giáp Tý
Tư MệnhHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Nam
Hỷ thần: Hướng Đông bắc

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86