THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 4 Đuôi 0 3
Đầu 1 6 Đuôi 1 3
Đầu 2 1 Đuôi 2 6
Đầu 3 1 Đuôi 3 2
Đầu 4 4 Đuôi 4 6
Đầu 5 3 Đuôi 5 1
Đầu 6 2 Đuôi 6 2
Đầu 7 1 Đuôi 7 0
Đầu 8 4 Đuôi 8 5
Đầu 9 4 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 17/11/2019
Tổng 1 3 10/11/2019
Tổng 2 5 18/11/2019
Tổng 3 2 14/11/2019
Tổng 4 1 01/11/2019
Tổng 5 0
Tổng 6 5 21/11/2019
Tổng 7 4 11/11/2019
Tổng 8 4 15/11/2019
Tổng 9 4 13/11/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 12 (42)19/11/2019
Tổng chẵn lẻ 3 (81)06/11/2019
Tổng lẻ lẻ 10 (58)14/11/2019
Tổng lẻ chẵn 10 (58)14/11/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86