THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 2
Đầu 1 4 Đuôi 1 5
Đầu 2 2 Đuôi 2 4
Đầu 3 1 Đuôi 3 6
Đầu 4 4 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 1
Đầu 6 7 Đuôi 6 3
Đầu 7 1 Đuôi 7 6
Đầu 8 3 Đuôi 8 1
Đầu 9 3 Đuôi 9 0

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 18/09/2019
Tổng 1 4 17/09/2019
Tổng 2 5 19/09/2019
Tổng 3 1 15/09/2019
Tổng 4 1 08/09/2019
Tổng 5 1 11/09/2019
Tổng 6 4 16/09/2019
Tổng 7 3 14/09/2019
Tổng 8 5 12/09/2019
Tổng 9 2 03/09/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (20)19/09/2019
Tổng chẵn lẻ 9 (01)17/09/2019
Tổng lẻ lẻ 2 (16)07/09/2019
Tổng lẻ chẵn 2 (16)07/09/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86