xs

Xổ số Max 4Đ - KQXS Điện toán

Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
****
****
****
****
****
****
***
**
SL giải
*
*
*
*
*
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
**** **** ****
D E G
**** **** ****
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
8459
8360
8656
1849
4239
4366
459
59
SL giải
1
5
13
22
534
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
1849 4239 8656
D E G
4366 8360 8459
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
0024
1618
5125
3051
8074
6176
024
24
SL giải
0
14
7
36
455
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
5125 3051 0024
D E G
8074 1618 6176
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
2008
0896
9074
0468
5777
5352
008
08
SL giải
40
1
18
31
671
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
0896 0468 2008
D E G
9074 5777 5352
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5450
6666
2202
5176
8569
2739
450
50
SL giải
2
30
2
40
353
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
5176 8569 2202
D E G
2739 6666 5450
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6116
5227
0376
1188
9803
4930
116
16
SL giải
39
24
17
24
300
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
1188 6116 9803
D E G
4930 0376 5227
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
7042
2515
3164
8363
2588
4494
042
42
SL giải
6
7
18
21
348
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
2515 7042 3164
D E G
8363 2588 4494
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
1435
5458
2198
7588
6599
2239
435
35
SL giải
0
6
17
32
329
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
2198 1435 7588
D E G
6599 2239 5458
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
4111
6355
2153
2469
2508
1276
111
11
SL giải
2
14
30
85
577
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
4111 6355 2153
D E G
2469 2508 1276
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86