xs

Xổ số Max 4Đ - KQXS Điện toán

Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
8395
9912
9273
4127
4378
6180
395
95
SL giải
2
8
35
38
325
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
9273 9912 4127
D E G
8395 4378 6180
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5432
4588
4073
8751
6359
4856
432
32
SL giải
11
5
30
55
653
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
8751 5432 6359
D E G
4588 4073 4856
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9015
5470
1704
0022
1908
1324
015
15
SL giải
*
*
*
*
*
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
0022 1908 5470
D E G
9015 1324 1704
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
8647
6967
1998
6083
2037
8347
647
47
SL giải
4
8
10
23
334
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
6083 2037 8647
D E G
6967 8347 1998
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6354
4577
7019
3075
0407
9494
354
54
SL giải
*
*
*
*
*
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
6354 3075 0407
D E G
9494 7019 4577
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
4916
6266
1301
0312
6234
6619
916
16
SL giải
5
3
10
31
246
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
0312 6234 4916
D E G
6619 6266 1301
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
0250
0511
6755
6728
5843
0446
250
50
SL giải
1
7
24
55
359
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
0511 6728 0250
D E G
5843 0446 6755
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6853
5725
8742
8237
4738
8175
853
53
SL giải
3
3
15
26
355
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
5725 8237 4738
D E G
8175 8742 6853
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
0252
1930
2869
6433
9537
7901
252
52
SL giải
4
12
9
46
789
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
2869 6433 0252
D E G
9537 7901 1930
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86