xs

Xổ số Max 4Đ - KQXS Điện toán

Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
1489
6942
2479
7891
6963
4500
489
89
SL giải
8
5
7
60
577
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
7891 1489 2479
D E G
6963 6942 4500
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5732
5755
0091
8150
0092
0080
732
32
SL giải
16
9
4
41
568
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
8150 0091 5732
D E G
5755 0092 0080
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
2226
7909
3745
2532
5179
5027
226
26
SL giải
2
10
24
28
566
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
3745 2532 5179
D E G
7909 5027 2226
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
0599
6605
6528
7299
2186
3920
599
99
SL giải
0
4
11
22
574
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
6605 7299 2186
D E G
0599 6528 3920
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6247
1877
3959
0653
8383
1983
247
47
SL giải
4
8
32
38
408
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
0653 8383 6247
D E G
1983 1877 3959
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9984
7288
8842
9871
9749
8898
984
84
SL giải
8
6
15
69
563
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
7288 9871 9984
D E G
9749 8842 8898
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
2733
8501
4434
5007
6538
8143
733
33
SL giải
3
11
7
65
580
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
5007 4434 6538
D E G
8143 2733 8501
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6585
7425
0554
6625
6123
1140
585
85
SL giải
1
4
6
29
443
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
6585 7425 6625
D E G
6123 0554 1140
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9396
6474
9636
6946
1570
6652
396
96
SL giải
0
5
150
54
445
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
6946 1570 9636
D E G
6474 6652 9396
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86