xs

Xổ số Max 4Đ - KQXS Điện toán

Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9330
3379
0698
2607
3155
7003
330
30
SL giải
0
9
11
26
328
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
9330 2607 3155
D E G
0698 7003 3379
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
0124
8689
8300
8285
5123
9058
124
24
SL giải
2
2
8
49
450
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
8285 5123 8300
D E G
9058 0124 8689
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
1705
9507
6047
7730
8010
7863
705
05
SL giải
1
6
8
22
197
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
7730 8010 1705
D E G
7863 9507 6047
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6096
2127
8059
4015
7402
7177
096
96
SL giải
2
18
7
12
398
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
4015 7402 6096
D E G
7177 8059 2127
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
7709
6228
2406
5301
7188
4016
709
09
SL giải
*
*
*
*
*
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
7709 5301 2406
D E G
7188 6228 4016
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
3475
9627
8977
0144
7488
4886
475
75
SL giải
2
1
22
83
413
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
3475 8977 0144
D E G
7488 4886 9627
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5287
8296
1896
1474
0887
2582
287
87
SL giải
5
0
21
56
478
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
1474 0887 1896
D E G
2582 5287 8296
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5396
9631
8803
8224
9101
4317
396
96
SL giải
1
8
11
32
269
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
5396 8224 9631
D E G
9101 4317 8803
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5645
8866
8792
7159
2141
9134
645
45
SL giải
6
6
13
42
351
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
8866 7159 8792
D E G
5645 2141 9134
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86