xs

Xổ số Max 4Đ - KQXS Điện toán

Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
4100
7604
3554
6461
5888
0473
100
00
SL giải
4
5
7
67
465
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
7604 4100 3554
D E G
6461 5888 0473
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
8647
3239
4630
8715
3682
1452
647
47
SL giải
2
10
13
93
462
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
4630 3239 8715
D E G
3682 8647 1452
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5430
3252
3159
4072
9252
7429
430
30
SL giải
0
16
16
23
599
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
4072 3252 5430
D E G
3159 9252 7429
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
4993
3936
1592
2847
2781
4296
993
93
SL giải
7
9
12
96
355
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
2847 3936 1592
D E G
2781 4296 4993
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86