Kết quả xổ số
T.5
Bình Định
BDH
Quảng Bình
QB
Quảng Trị
QT
G8 11 84 88
7 969 436 697
G6 6027
5102
4979
4860
8671
4141
5321
5096
2565
G5 7008 3276 5651
G4 38949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
53359
96596
30550
67600
57033
32796
83334
43213
86973
30144
00649
61771
91812
05077
G3 14635
73175
25269
23289
34332
27647
G2 22046 79086 40403
G1 50472 23834 84850
ĐB 423280 980415 430830
Loto xổ số miền trung
Bình Định
0 0 8 2
1 1 1
2 7
3 5
4 6 9 7 4
5
6 8 9 9
7 2 5 9
8 0
9
Quảng Bình
0 0
1 5
2
3 4 3 4 6
4 1
5 9 0
6 9 0
7 6 1
8 6 9 4
9 6 6
Quảng Trị
0 3
1 3 2
2 1
3 0 2
4 7 4 9
5 0 1
6 5
7 3 1 7
8 8
9 6 7
Lấy kết quả xổ số Bình Định soạn:XSBDH gửi 8177.
Lấy kết quả xổ số Quảng Bình soạn:XSQB gửi 8177.
Lấy kết quả xổ số Quảng Trị soạn:XSQT gửi 8177.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86