Kết quả xổ số
T.5
Bình Định
BDH
Quảng Bình
QB
Quảng Trị
QT
G8 23 59 58
7 262 768 373
G6 6748
5355
6780
2960
5563
2822
2269
5980
3405
G5 2527 6983 6135
G4 34372
10678
08601
35450
50425
47973
68538
65684
73433
17233
90565
14562
57740
36930
01778
90219
58935
32367
32367
84020
08417
G3 45568
01704
22257
58511
67851
30082
G2 37886 94750 84236
G1 29200 47524 57706
ĐB 267182 847958 495090
Loto xổ số miền trung
Bình Định
0 0 4 1
1
2 5 7 3
3 8
4 8
5 0 5
6 8 2
7 2 8 3
8 2 6 0
9
Quảng Bình
0
1 1
2 4 2
3 3 3 0
4 0
5 8 0 7 9
6 5 2 0 3 8
7
8 4 3
9
Quảng Trị
0 6 5
1 9 7
2 0
3 6 5 5
4
5 1 8
6 7 7 9
7 8 3
8 2 0
9 0
Lấy kết quả xổ số Bình Định soạn:XSBDH gửi 8177.
Lấy kết quả xổ số Quảng Bình soạn:XSQB gửi 8177.
Lấy kết quả xổ số Quảng Trị soạn:XSQT gửi 8177.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86