Thong ke lo to, Thong ke lo xien mien bac, Lo xien hay ve

Thống kê Lo xiên Đak Lak hay về trong 20 ngày.

Thống kê lo xiên 2

Các cặp số Lo Xiên có ít nhất 3 ngày về
Cặp số (63-67) - Có 5 Ngày(23/05/2023,18/07/2023,22/08/2023,29/08/2023,19/09/2023)
Cặp số (63-64) - Có 5 Ngày(23/05/2023,18/07/2023,08/08/2023,22/08/2023,29/08/2023)
Cặp số (0-29) - Có 5 Ngày(09/05/2023,30/05/2023,06/06/2023,13/06/2023,18/07/2023)
Cặp số (0-27) - Có 5 Ngày(09/05/2023,30/05/2023,06/06/2023,18/07/2023,01/08/2023)
Cặp số (27-67) - Có 5 Ngày(09/05/2023,23/05/2023,18/07/2023,29/08/2023,19/09/2023)
Cặp số (27-64) - Có 5 Ngày(23/05/2023,30/05/2023,06/06/2023,18/07/2023,29/08/2023)
Cặp số (0-64) - Có 4 Ngày(30/05/2023,06/06/2023,13/06/2023,18/07/2023)
Cặp số (10-24) - Có 4 Ngày(13/06/2023,11/07/2023,12/09/2023,19/09/2023)
Cặp số (17-89) - Có 4 Ngày(27/06/2023,11/07/2023,08/08/2023,19/09/2023)
Cặp số (29-62) - Có 4 Ngày(16/05/2023,30/05/2023,13/06/2023,27/06/2023)
Cặp số (29-64) - Có 4 Ngày(30/05/2023,06/06/2023,13/06/2023,18/07/2023)
Cặp số (27-29) - Có 4 Ngày(09/05/2023,30/05/2023,06/06/2023,18/07/2023)
Cặp số (27-89) - Có 4 Ngày(23/05/2023,11/07/2023,01/08/2023,19/09/2023)
Cặp số (27-63) - Có 4 Ngày(23/05/2023,18/07/2023,29/08/2023,19/09/2023)
Cặp số (27-76) - Có 4 Ngày(23/05/2023,30/05/2023,18/07/2023,19/09/2023)
Cặp số (63-89) - Có 4 Ngày(23/05/2023,08/08/2023,22/08/2023,19/09/2023)
Cặp số (28-89) - Có 4 Ngày(11/07/2023,08/08/2023,12/09/2023,19/09/2023)
Cặp số (20-64) - Có 4 Ngày(06/06/2023,13/06/2023,18/07/2023,08/08/2023)
Cặp số (64-67) - Có 4 Ngày(23/05/2023,18/07/2023,22/08/2023,29/08/2023)
Cặp số (64-76) - Có 4 Ngày(23/05/2023,30/05/2023,18/07/2023,05/09/2023)
Cặp số (24-28) - Có 4 Ngày(04/07/2023,11/07/2023,12/09/2023,19/09/2023)
Cặp số (65-85) - Có 4 Ngày(20/06/2023,15/08/2023,22/08/2023,05/09/2023)
Cặp số (26-29) - Có 3 Ngày(09/05/2023,16/05/2023,18/07/2023)
Cặp số (63-78) - Có 3 Ngày(16/05/2023,22/08/2023,29/08/2023)
Cặp số (63-79) - Có 3 Ngày(16/05/2023,23/05/2023,29/08/2023)
Cặp số (0-20) - Có 3 Ngày(06/06/2023,13/06/2023,18/07/2023)
Cặp số (63-71) - Có 3 Ngày(18/07/2023,08/08/2023,19/09/2023)
Cặp số (63-76) - Có 3 Ngày(23/05/2023,18/07/2023,19/09/2023)
Cặp số (0-26) - Có 3 Ngày(09/05/2023,20/06/2023,18/07/2023)
Cặp số (0-37) - Có 3 Ngày(06/06/2023,13/06/2023,01/08/2023)Danh mục: Thống kê xổ số -> thống kê lo xiên hay về.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 13 (Mậu Tý), Tháng 8 (Tân Dậu), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86