thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số An Giang trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số An Giang

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
03 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/06/2022
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
08 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
10 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
11 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
12 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
15 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
35 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/07/2022
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
39 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
43 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/08/2022
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
46 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
51 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
57 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
61 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
63 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
64 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
65 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2022
69 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
70 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
71 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
74 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/07/2022
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2022
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/08/2022
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/09/2022
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2022
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
94 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 61 4 lần ra

Cặp số 64 4 lần ra

Cặp số 03 3 lần ra

Cặp số 39 3 lần ra

Cặp số 46 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 64 6 lần ra

Cặp số 20 5 lần ra

Cặp số 13 4 lần ra

Cặp số 15 4 lần ra

Cặp số 61 4 lần ra

Cặp số 63 4 lần ra

Cặp số 85 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 13 11 lần ra

Cặp số 10 10 lần ra

Cặp số 15 10 lần ra

Cặp số 20 10 lần ra

Cặp số 46 10 lần ra

Cặp số 64 10 lần ra

Cặp số 94 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
13 11 10/11/2022
10 10 27/10/2022
15 10 10/11/2022
20 10 20/10/2022
46 10 10/11/2022
64 10 20/10/2022
94 10 27/10/2022
38 9 20/10/2022
50 9 03/11/2022
60 9 06/10/2022
74 9 03/11/2022
95 9 29/09/2022
00 8 15/09/2022
01 8 06/10/2022
08 8 10/11/2022
54 8 20/10/2022
84 8 06/10/2022
85 8 03/11/2022
11 7 03/11/2022
16 7 10/11/2022
18 7 20/10/2022
23 7 29/09/2022
28 7 10/11/2022
31 7 03/11/2022
47 7 03/11/2022
56 7 20/10/2022
61 7 10/11/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số an giang.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 02 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 14 (Quý Tị), Tháng 1 (Giáp Dần), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Kim Đường Hoàng đạo
(Hanh thông mọi việc.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Ngọ, Mùi, Hợi
Giờ Hắc đạo: Tý, Mão, Tị, Dậu
00:00Giờ Nhâm Tý
Bạch HổHắc đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Thiên LaoHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Nguyên VũHắc đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Tư MệnhHoàng đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Câu TrậnHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Thanh LongHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Minh ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thiên HìnhHắc đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Chu TướcHắc đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Kim QuỹHoàng đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Kim ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Bạch HổHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86