thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Bạc Liêu trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bạc Liêu

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2020
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
05 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2020
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
15 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2020
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/11/2020
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
19 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/11/2020
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2020
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2020
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2020
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/12/2020
37 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
44 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
46 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
53 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
56 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
57 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2020
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
60 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/12/2020
65 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
66 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2020
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2020
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
75 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/12/2020
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/12/2020
79 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
82 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2020
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
85 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
86 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2020
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2020
93 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
96 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/01/2021
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 15 3 lần ra

Cặp số 19 3 lần ra

Cặp số 46 3 lần ra

Cặp số 65 3 lần ra

Cặp số 85 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 19 6 lần ra

Cặp số 15 5 lần ra

Cặp số 29 5 lần ra

Cặp số 03 4 lần ra

Cặp số 18 4 lần ra

Cặp số 49 4 lần ra

Cặp số 57 4 lần ra

Cặp số 93 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 50 13 lần ra

Cặp số 03 11 lần ra

Cặp số 70 11 lần ra

Cặp số 19 10 lần ra

Cặp số 33 10 lần ra

Cặp số 56 10 lần ra

Cặp số 76 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
50 13 05/01/2021
03 11 26/01/2021
70 11 26/01/2021
19 10 12/01/2021
33 10 29/12/2020
56 10 19/01/2021
76 10 08/12/2020
15 9 19/01/2021
29 9 26/01/2021
41 9 12/01/2021
45 9 26/01/2021
46 9 12/01/2021
61 9 05/01/2021
71 9 05/01/2021
00 8 29/12/2020
12 8 19/01/2021
44 8 26/01/2021
87 8 19/01/2021
93 8 26/01/2021
05 7 19/01/2021
14 7 05/01/2021
35 7 24/11/2020
53 7 19/01/2021
57 7 26/01/2021
59 7 26/01/2021
66 7 26/01/2021
68 7 03/11/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số bac lieu.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 16 (Bính Tý), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86