thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Bến Tre trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bến Tre

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/04/2021
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/03/2021
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2021
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/05/2021
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/06/2021
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/06/2021
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/05/2021
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
16 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2021
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/03/2021
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/06/2021
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2021
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/04/2021
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
26 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
27 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2021
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
32 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/05/2021
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2021
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
40 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2021
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2021
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/04/2021
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/02/2021
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/06/2021
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
49 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
50 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
54 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
55 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/04/2021
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2021
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/05/2021
59 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/04/2021
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2021
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
64 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/04/2021
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2021
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/04/2021
68 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2021
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/05/2021
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2021
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
76 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2021
80 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
81 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
83 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/05/2021
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2021
88 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/05/2021
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2021
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2021
94 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
95 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2021
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2021
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2021
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 26 3 lần ra

Cặp số 27 3 lần ra

Cặp số 40 3 lần ra

Cặp số 76 3 lần ra

Cặp số 81 3 lần ra

Cặp số 83 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 11 5 lần ra

Cặp số 50 5 lần ra

Cặp số 27 4 lần ra

Cặp số 39 4 lần ra

Cặp số 45 4 lần ra

Cặp số 49 4 lần ra

Cặp số 77 4 lần ra

Cặp số 88 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 50 11 lần ra

Cặp số 11 10 lần ra

Cặp số 33 10 lần ra

Cặp số 09 9 lần ra

Cặp số 82 9 lần ra

Cặp số 88 9 lần ra

Cặp số 91 9 lần ra

Cặp số 96 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
50 11 06/07/2021
11 10 15/06/2021
33 10 22/06/2021
09 9 06/07/2021
82 9 29/06/2021
88 9 15/06/2021
91 9 06/07/2021
96 9 15/06/2021
03 8 08/06/2021
08 8 11/05/2021
26 8 06/07/2021
38 8 25/05/2021
39 8 22/06/2021
40 8 29/06/2021
45 8 15/06/2021
59 8 06/07/2021
70 8 06/07/2021
77 8 06/07/2021
83 8 06/07/2021
95 8 22/06/2021
14 7 11/05/2021
15 7 29/06/2021
51 7 29/06/2021
55 7 06/07/2021
66 7 30/03/2021
69 7 30/03/2021
76 7 29/06/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số ben tre.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 05 tháng 08 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 27 (Ất Dậu), Tháng 6 (Ất Mùi), Năm 2021 (Tân Sửu)

Ngày Câu Trận Hắc đạo
(Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.)

Giờ Hoàng đạo: Dần, Mão, Mùi, Dậu
Giờ Hắc đạo: Sửu, Tị, Thân, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Tư MệnhHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Câu TrậnHắc đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Thanh LongHoàng đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Minh ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Thiên HìnhHắc đạo
09:00Giờ Tân Tị
Chu TướcHắc đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Kim QuỹHoàng đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Kim ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Bạch HổHắc đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Thiên LaoHắc đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Nguyên VũHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Tư MệnhHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Xuất hành, đi đường thủy, cho vay, thu nợ, mua hàng, bán hàng, nhập kho, đặt táng, kê gác, sửa chữa, lắp đặt máy, thuê thêm người, vào học kỹ nghệ, làm chuồng gà ngỗng vịt.
Việc không nên làm: Lên quan lĩnh chức, uống thuốc, vào làm hành chính, dâng nộp đơn từ.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86