thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Bình Định trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bình Định

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/11/2020
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/11/2020
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/11/2020
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/12/2020
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
09 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/11/2020
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/12/2020
12 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
14 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
17 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
18 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/12/2020
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2020
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2020
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2020
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/11/2020
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/11/2020
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/12/2020
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/12/2020
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/12/2020
29 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
30 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/11/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/12/2020
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/12/2020
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/12/2020
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2020
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/11/2020
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/11/2020
39 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
40 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2020
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/11/2020
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/12/2020
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/11/2020
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/12/2020
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2020
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/12/2020
51 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/12/2020
54 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
55 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/12/2020
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2020
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/12/2020
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/12/2020
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/11/2020
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/12/2020
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/12/2020
68 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2020
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2020
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
74 6.67% (6) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
75 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/12/2020
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2020
78 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2020
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
84 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/12/2020
86 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/01/2021
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2020
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/11/2020
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2020
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2020
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/12/2020
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/12/2020
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2021
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2020
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/12/2020
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/01/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 74 6 lần ra

Cặp số 12 4 lần ra

Cặp số 18 4 lần ra

Cặp số 09 3 lần ra

Cặp số 39 3 lần ra

Cặp số 40 3 lần ra

Cặp số 84 3 lần ra

Cặp số 86 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 74 7 lần ra

Cặp số 09 5 lần ra

Cặp số 12 5 lần ra

Cặp số 03 4 lần ra

Cặp số 06 4 lần ra

Cặp số 18 4 lần ra

Cặp số 39 4 lần ra

Cặp số 40 4 lần ra

Cặp số 49 4 lần ra

Cặp số 55 4 lần ra

Cặp số 86 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 40 12 lần ra

Cặp số 74 12 lần ra

Cặp số 85 12 lần ra

Cặp số 12 11 lần ra

Cặp số 09 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
40 12 31/12/2020
74 12 14/01/2021
85 12 10/12/2020
12 11 14/01/2021
09 10 21/01/2021
03 9 21/01/2021
05 9 19/11/2020
43 9 26/11/2020
83 9 31/12/2020
26 8 03/12/2020
27 8 24/12/2020
36 8 21/01/2021
39 8 07/01/2021
49 8 31/12/2020
98 8 31/12/2020
06 7 14/01/2021
17 7 31/12/2020
18 7 14/01/2021
30 7 07/01/2021
34 7 24/12/2020
63 7 10/12/2020
68 7 07/01/2021
72 7 07/01/2021
76 7 03/12/2020
86 7 21/01/2021
99 7 14/01/2021
00 6 21/01/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số binh dinh.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 10 (Canh Ngọ), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Lao Hắc đạo
(Mọi việc bất lợi, trừ những việc trấn áp thần quỷ (trong tín ngưỡng, mê tín).)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Tân Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86