thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Bình Phước trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bình Phước

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
01 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
02 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
04 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/04/2022
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
09 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/03/2022
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
12 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/04/2022
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/03/2022
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/02/2022
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2021
17 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/03/2022
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
21 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/04/2022
24 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
26 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
27 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2022
30 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/04/2022
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/03/2022
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/04/2022
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/02/2022
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/02/2022
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/04/2022
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/03/2022
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/03/2022
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/03/2022
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/04/2022
43 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
45 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/01/2022
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2021
49 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/05/2022
52 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
53 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/03/2022
55 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/03/2022
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/03/2022
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/03/2022
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/01/2022
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
62 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/04/2022
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/02/2022
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/02/2022
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/02/2022
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/02/2022
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
73 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/04/2022
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/02/2022
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2022
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2022
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/03/2022
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/04/2022
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/04/2022
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/03/2022
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/04/2022
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/04/2022
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
98 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/05/2022
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/04/2022
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 30 4 lần ra

Cặp số 01 3 lần ra

Cặp số 04 3 lần ra

Cặp số 09 3 lần ra

Cặp số 49 3 lần ra

Cặp số 98 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 07 5 lần ra

Cặp số 30 5 lần ra

Cặp số 43 5 lần ra

Cặp số 45 5 lần ra

Cặp số 49 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 46 12 lần ra

Cặp số 30 10 lần ra

Cặp số 04 9 lần ra

Cặp số 07 9 lần ra

Cặp số 12 9 lần ra

Cặp số 14 9 lần ra

Cặp số 20 9 lần ra

Cặp số 23 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
46 12 16/04/2022
30 10 14/05/2022
04 9 07/05/2022
07 9 07/05/2022
12 9 07/05/2022
14 9 12/03/2022
20 9 07/05/2022
23 9 09/04/2022
09 8 14/05/2022
19 8 12/03/2022
24 8 07/05/2022
43 8 07/05/2022
45 8 16/04/2022
49 8 30/04/2022
64 8 26/02/2022
70 8 16/04/2022
92 8 16/04/2022
10 7 19/03/2022
11 7 07/05/2022
13 7 02/04/2022
15 7 26/02/2022
25 7 14/05/2022
62 7 14/05/2022
67 7 14/05/2022
83 7 05/03/2022
91 7 09/04/2022
97 7 16/04/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số binh phuoc.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 19 tháng 05 năm 2022

Âm Lịch

Ngày 19 (Nhâm Thân), Tháng 4 (Ất Tị), Năm 2022 (Nhâm Dần)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Tý, Sửu, Tị, Mùi
Giờ Hắc đạo: Mão, Ngọ, Dậu, Hợi
00:00Giờ Canh Tý
Thanh LongHoàng đạo
01:00Giờ Tân Sửu
Minh ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Nhâm Dần
Thiên HìnhHắc đạo
05:00Giờ Quý Mão
Chu TướcHắc đạo
07:00Giờ Giáp Thìn
Kim QuỹHoàng đạo
09:00Giờ Ất Tị
Kim ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Bính Ngọ
Bạch HổHắc đạo
13:00Giờ Đinh Mùi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Mậu Thân
Thiên LaoHắc đạo
17:00Giờ Kỷ Dậu
Nguyên VũHắc đạo
19:00Giờ Canh Tuất
Tư MệnhHoàng đạo
21:00Giờ Tân Hợi
Câu TrậnHắc đạo
23:00Giờ Canh Tý
Thanh LongHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây
Hỷ thần: Hướng chính Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86