thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Bình Phước trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bình Phước

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020
04 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
07 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
19 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
25 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
26 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
29 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2020
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
33 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2020
37 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
39 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2020
43 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
44 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
48 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020
53 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
54 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
57 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020
67 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020
70 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2020
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
78 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
80 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
83 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
84 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
86 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020
89 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2020
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/11/2020
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 84 4 lần ra

Cặp số 19 3 lần ra

Cặp số 26 3 lần ra

Cặp số 53 3 lần ra

Cặp số 78 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 26 6 lần ra

Cặp số 84 6 lần ra

Cặp số 00 4 lần ra

Cặp số 16 4 lần ra

Cặp số 19 4 lần ra

Cặp số 25 4 lần ra

Cặp số 41 4 lần ra

Cặp số 46 4 lần ra

Cặp số 48 4 lần ra

Cặp số 53 4 lần ra

Cặp số 64 4 lần ra

Cặp số 78 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 19 13 lần ra

Cặp số 84 12 lần ra

Cặp số 13 11 lần ra

Cặp số 26 11 lần ra

Cặp số 67 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
19 13 23/01/2021
84 12 16/01/2021
13 11 09/01/2021
26 11 16/01/2021
67 10 23/01/2021
78 9 23/01/2021
04 8 23/01/2021
25 8 23/01/2021
28 8 05/12/2020
42 8 31/10/2020
62 8 16/01/2021
64 8 23/01/2021
65 8 14/11/2020
73 8 09/01/2021
87 8 21/11/2020
01 7 16/01/2021
05 7 16/01/2021
29 7 23/01/2021
39 7 23/01/2021
41 7 16/01/2021
48 7 02/01/2021
53 7 16/01/2021
56 7 02/01/2021
57 7 09/01/2021
60 7 09/01/2021
72 7 26/12/2020
86 7 16/01/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số binh phuoc.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 16 (Bính Tý), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86