thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Cần Thơ trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Cần Thơ

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2024
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2024
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/11/2023
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2023
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2024
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2023
09 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2024
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2024
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2023
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2024
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2023
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2024
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
19 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2024
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
25 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2023
27 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
29 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
30 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2023
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2023
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2023
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2023
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
39 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2023
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2023
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2023
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2023
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2023
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2023
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2024
53 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
55 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
56 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2023
58 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2024
64 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
67 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
72 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2023
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2023
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
77 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2023
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2023
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2024
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2024
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
84 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
86 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
88 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/02/2024
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
90 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/02/2024
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/02/2024
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
93 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2024
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/11/2023
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2024
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/01/2024
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2024
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2023
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 19 4 lần ra

Cặp số 29 4 lần ra

Cặp số 86 4 lần ra

Cặp số 09 3 lần ra

Cặp số 30 3 lần ra

Cặp số 77 3 lần ra

Cặp số 88 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 19 6 lần ra

Cặp số 58 5 lần ra

Cặp số 86 5 lần ra

Cặp số 10 4 lần ra

Cặp số 29 4 lần ra

Cặp số 38 4 lần ra

Cặp số 39 4 lần ra

Cặp số 67 4 lần ra

Cặp số 88 4 lần ra

Cặp số 99 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 99 12 lần ra

Cặp số 58 11 lần ra

Cặp số 86 11 lần ra

Cặp số 20 9 lần ra

Cặp số 24 9 lần ra

Cặp số 78 9 lần ra

Cặp số 97 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
99 12 10/01/2024
58 11 14/02/2024
86 11 21/02/2024
20 9 17/01/2024
24 9 31/01/2024
78 9 31/01/2024
97 9 10/01/2024
05 8 14/02/2024
19 8 21/02/2024
55 8 07/02/2024
88 8 07/02/2024
91 8 21/02/2024
03 7 14/02/2024
16 7 07/02/2024
30 7 07/02/2024
35 7 18/10/2023
38 7 31/01/2024
59 7 07/02/2024
61 7 31/01/2024
62 7 21/02/2024
63 7 24/01/2024
64 7 07/02/2024
67 7 21/02/2024
72 7 14/02/2024
92 7 31/01/2024
98 7 27/12/2023
02 6 21/02/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số can tho.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 19 (Nhâm Tuất), Tháng 1 (Bính Dần), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Thìn, Tị, Dậu, Hợi
Giờ Hắc đạo: Sửu, Mão, Mùi, Tuất
00:00Giờ Canh Tý
Thiên LaoHắc đạo
01:00Giờ Tân Sửu
Nguyên VũHắc đạo
03:00Giờ Nhâm Dần
Tư MệnhHoàng đạo
05:00Giờ Quý Mão
Câu TrậnHắc đạo
07:00Giờ Giáp Thìn
Thanh LongHoàng đạo
09:00Giờ Ất Tị
Minh ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Bính Ngọ
Thiên HìnhHắc đạo
13:00Giờ Đinh Mùi
Chu TướcHắc đạo
15:00Giờ Mậu Thân
Kim QuỹHoàng đạo
17:00Giờ Kỷ Dậu
Kim ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Canh Tuất
Bạch HổHắc đạo
21:00Giờ Tân Hợi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Canh Tý
Thiên LaoHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây
Hỷ thần: Hướng chính Nam

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, cho vay, thu nợ, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi tàu thuyền, khởi tạo, động Thổ, san nền đắp nền, gắn cửa, đặt táng, kê gác, dựng xây kho vựa, làm hay sửa chữa phòng Bếp, thờ phụng Táo Thần, lắp đặt máy móc ( hay các loại máy ), gặt lúa, đào ao giếng, tháo nước, cầu thầy chữa bệnh, mua gia súc, các việc trong vụ chăn nuôi, nhập học, làm lễ cầu thân, cưới gã, kết hôn, thuê người, nộp đơn dâng sớ, học kỹ nghệ, làm hoặc sửa tàu thuyền, khai trương tàu thuyền, vẽ tranh, tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Kiện tụng, tranh chấp.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86