thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Đà Lạt trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đà Lạt

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/11/2020
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/08/2020
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
16 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
17 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
23 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
24 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
28 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
32 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
33 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020
38 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/11/2020
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
42 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/08/2020
46 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
49 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
53 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
58 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/10/2020
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
62 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
63 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
74 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
76 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
83 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
86 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/09/2020
95 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/09/2020
97 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 23 3 lần ra

Cặp số 32 3 lần ra

Cặp số 38 3 lần ra

Cặp số 13 2 lần ra

Cặp số 16 2 lần ra

Cặp số 17 2 lần ra

Cặp số 18 2 lần ra

Cặp số 19 2 lần ra

Cặp số 24 2 lần ra

Cặp số 28 2 lần ra

Cặp số 33 2 lần ra

Cặp số 42 2 lần ra

Cặp số 46 2 lần ra

Cặp số 49 2 lần ra

Cặp số 53 2 lần ra

Cặp số 58 2 lần ra

Cặp số 62 2 lần ra

Cặp số 63 2 lần ra

Cặp số 74 2 lần ra

Cặp số 76 2 lần ra

Cặp số 83 2 lần ra

Cặp số 86 2 lần ra

Cặp số 95 2 lần ra

Cặp số 97 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 32 5 lần ra

Cặp số 46 5 lần ra

Cặp số 13 4 lần ra

Cặp số 23 4 lần ra

Cặp số 38 4 lần ra

Cặp số 42 4 lần ra

Cặp số 66 4 lần ra

Cặp số 70 4 lần ra

Cặp số 74 4 lần ra

Cặp số 76 4 lần ra

Cặp số 87 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 13 12 lần ra

Cặp số 58 12 lần ra

Cặp số 23 11 lần ra

Cặp số 32 11 lần ra

Cặp số 12 9 lần ra

Cặp số 74 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
13 12 10/01/2021
58 12 17/01/2021
23 11 10/01/2021
32 11 24/01/2021
12 9 13/12/2020
74 9 17/01/2021
37 8 06/12/2020
47 8 17/01/2021
55 8 10/01/2021
60 8 03/01/2021
62 8 24/01/2021
63 8 17/01/2021
04 7 17/01/2021
06 7 24/01/2021
07 7 08/11/2020
10 7 03/01/2021
19 7 24/01/2021
21 7 17/01/2021
33 7 24/01/2021
48 7 03/01/2021
66 7 10/01/2021
67 7 27/12/2020
69 7 10/01/2021
70 7 20/12/2020
76 7 24/01/2021
88 7 13/12/2020
95 7 24/01/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số da lat.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 16 (Bính Tý), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86