thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Đà Nẵng trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đà Nẵng

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2022
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2022
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2022
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
12 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2022
16 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
21 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2022
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
25 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
26 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
27 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
30 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
35 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2022
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2022
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
39 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2022
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022
42 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
50 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
52 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
53 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
57 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
58 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2022
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
74 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
75 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
79 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2022
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2022
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2022
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
87 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
88 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2022
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
93 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2022
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2022
99 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 42 4 lần ra

Cặp số 57 4 lần ra

Cặp số 12 3 lần ra

Cặp số 21 3 lần ra

Cặp số 30 3 lần ra

Cặp số 50 3 lần ra

Cặp số 52 3 lần ra

Cặp số 53 3 lần ra

Cặp số 74 3 lần ra

Cặp số 75 3 lần ra

Cặp số 87 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 35 5 lần ra

Cặp số 53 5 lần ra

Cặp số 75 5 lần ra

Cặp số 87 5 lần ra

Cặp số 93 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 12 11 lần ra

Cặp số 26 11 lần ra

Cặp số 35 10 lần ra

Cặp số 74 10 lần ra

Cặp số 87 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
12 11 12/11/2022
26 11 09/11/2022
35 10 02/11/2022
74 10 12/11/2022
87 10 12/11/2022
02 9 26/10/2022
08 9 12/11/2022
20 9 05/11/2022
72 9 29/10/2022
79 9 09/11/2022
88 9 02/11/2022
05 8 05/10/2022
13 8 12/11/2022
19 8 12/11/2022
30 8 09/11/2022
41 8 19/10/2022
57 8 12/11/2022
75 8 12/11/2022
93 8 12/11/2022
32 7 26/10/2022
46 7 02/11/2022
50 7 12/11/2022
53 7 09/11/2022
58 7 09/11/2022
59 7 09/11/2022
63 7 26/10/2022
65 7 09/11/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số daklak.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Âm Lịch

Ngày 7 (Đinh Hợi), Tháng 11 (Nhâm Tý), Năm 2022 (Nhâm Dần)

Ngày Chu Tước Hắc đạo
(Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Ngọ, Mùi, Hợi
Giờ Hắc đạo: Tý, Mão, Tị, Dậu
00:00Giờ Canh Tý
Bạch HổHắc đạo
01:00Giờ Tân Sửu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Nhâm Dần
Thiên LaoHắc đạo
05:00Giờ Quý Mão
Nguyên VũHắc đạo
07:00Giờ Giáp Thìn
Tư MệnhHoàng đạo
09:00Giờ Ất Tị
Câu TrậnHắc đạo
11:00Giờ Bính Ngọ
Thanh LongHoàng đạo
13:00Giờ Đinh Mùi
Minh ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Mậu Thân
Thiên HìnhHắc đạo
17:00Giờ Kỷ Dậu
Chu TướcHắc đạo
19:00Giờ Canh Tuất
Kim QuỹHoàng đạo
21:00Giờ Tân Hợi
Kim ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Canh Tý
Bạch HổHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng chính Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86