thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Đồng Nai trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Nai

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2023
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2023
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
05 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2023
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2023
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2023
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
12 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
16 5.56% (5) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
17 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2023
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
21 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2022
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
28 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2023
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2022
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2022
34 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2023
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
38 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2023
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2023
45 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2022
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
52 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2023
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
56 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
57 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2023
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
62 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
64 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
65 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
66 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
68 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
71 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2022
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
75 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2023
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/10/2022
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2023
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2023
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2023
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2022
82 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2023
84 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2023
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2023
87 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2023
89 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2023
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2023
94 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 31/05/2023
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2022
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2023
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2022
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2023
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 16 5 lần ra

Cặp số 17 3 lần ra

Cặp số 56 3 lần ra

Cặp số 71 3 lần ra

Cặp số 94 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 17 6 lần ra

Cặp số 71 6 lần ra

Cặp số 16 5 lần ra

Cặp số 07 4 lần ra

Cặp số 19 4 lần ra

Cặp số 35 4 lần ra

Cặp số 56 4 lần ra

Cặp số 57 4 lần ra

Cặp số 84 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 94 12 lần ra

Cặp số 05 10 lần ra

Cặp số 17 10 lần ra

Cặp số 35 10 lần ra

Cặp số 16 9 lần ra

Cặp số 32 9 lần ra

Cặp số 70 9 lần ra

Cặp số 84 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
94 12 31/05/2023
05 10 31/05/2023
17 10 31/05/2023
35 10 26/04/2023
16 9 31/05/2023
32 9 24/05/2023
70 9 31/05/2023
84 9 24/05/2023
03 8 31/05/2023
20 8 31/05/2023
28 8 10/05/2023
29 8 10/05/2023
44 8 12/04/2023
64 8 31/05/2023
66 8 17/05/2023
71 8 31/05/2023
80 8 12/04/2023
88 8 19/04/2023
02 7 05/04/2023
08 7 19/04/2023
12 7 24/05/2023
15 7 17/05/2023
22 7 26/10/2022
23 7 26/04/2023
30 7 03/05/2023
45 7 31/05/2023
46 7 26/04/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số dong nai.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 18 (Giáp Ngọ), Tháng 4 (Đinh Tị), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Thanh Long Hoàng đạo
(Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các ngày Hoàng Đạo.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Giáp Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Ất Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Bính Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Đinh Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Mậu Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Kỷ Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Canh Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Tân Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Nhâm Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Quý Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Giáp Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Ất Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Giáp Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông Nam
Hỷ thần: Hướng Đông bắc

Những việc nên làm: Động đất, ban nền đắp nền, thờ cúng Táo Thần, cầu thầy chữa bệnh bằng cách mổ xẻ hay châm cứu, bốc thuốc, xả tang, khởi công làm lò nhuộm lò gốm, nữ nhân khởi đầu uống thuốc chữa bệnh.
Việc không nên làm: Đẻ con nhằm ngày này khó nuôi, nên làm Âm Đức cho con, nam nhân kỵ khởi đầu uống thuốc.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86