thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Đồng Tháp trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Tháp

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
02 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
07 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2022
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2022
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2022
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2022
16 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2022
18 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2022
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2022
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2022
24 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2022
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/08/2022
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2022
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2022
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2022
30 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2022
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2022
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2022
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
36 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2022
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2022
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2022
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2022
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
42 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
43 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2022
47 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
51 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2022
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/08/2022
56 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
57 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
59 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
60 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2022
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2022
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2022
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2022
68 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
72 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2022
74 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
76 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2022
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2022
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2022
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2022
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2022
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2022
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2022
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2022
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2022
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2022
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2022
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2022
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2022
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2022
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2022
99 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 59 4 lần ra

Cặp số 76 4 lần ra

Cặp số 02 3 lần ra

Cặp số 18 3 lần ra

Cặp số 42 3 lần ra

Cặp số 51 3 lần ra

Cặp số 56 3 lần ra

Cặp số 68 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 59 7 lần ra

Cặp số 47 5 lần ra

Cặp số 76 5 lần ra

Cặp số 18 4 lần ra

Cặp số 20 4 lần ra

Cặp số 42 4 lần ra

Cặp số 46 4 lần ra

Cặp số 81 4 lần ra

Cặp số 83 4 lần ra

Cặp số 92 4 lần ra

Cặp số 94 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 59 11 lần ra

Cặp số 68 11 lần ra

Cặp số 76 10 lần ra

Cặp số 81 10 lần ra

Cặp số 20 9 lần ra

Cặp số 47 9 lần ra

Cặp số 75 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
59 11 07/11/2022
68 11 14/11/2022
76 10 14/11/2022
81 10 17/10/2022
20 9 24/10/2022
47 9 31/10/2022
75 9 31/10/2022
06 8 14/11/2022
16 8 14/11/2022
19 8 10/10/2022
46 8 10/10/2022
50 8 31/10/2022
58 8 24/10/2022
61 8 17/10/2022
64 8 31/10/2022
67 8 03/10/2022
69 8 17/10/2022
83 8 14/11/2022
93 8 03/10/2022
04 7 31/10/2022
09 7 14/11/2022
12 7 07/11/2022
18 7 24/10/2022
27 7 19/09/2022
35 7 07/11/2022
49 7 24/10/2022
55 7 22/08/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số dong thap.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Âm Lịch

Ngày 7 (Đinh Hợi), Tháng 11 (Nhâm Tý), Năm 2022 (Nhâm Dần)

Ngày Chu Tước Hắc đạo
(Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Ngọ, Mùi, Hợi
Giờ Hắc đạo: Tý, Mão, Tị, Dậu
00:00Giờ Canh Tý
Bạch HổHắc đạo
01:00Giờ Tân Sửu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Nhâm Dần
Thiên LaoHắc đạo
05:00Giờ Quý Mão
Nguyên VũHắc đạo
07:00Giờ Giáp Thìn
Tư MệnhHoàng đạo
09:00Giờ Ất Tị
Câu TrậnHắc đạo
11:00Giờ Bính Ngọ
Thanh LongHoàng đạo
13:00Giờ Đinh Mùi
Minh ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Mậu Thân
Thiên HìnhHắc đạo
17:00Giờ Kỷ Dậu
Chu TướcHắc đạo
19:00Giờ Canh Tuất
Kim QuỹHoàng đạo
21:00Giờ Tân Hợi
Kim ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Canh Tý
Bạch HổHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng chính Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86